Kohtuuton kilpailukieltosopimus voi sitoa paikalleen | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Kohtuuton kilpailukieltosopimus voi sitoa paikalleen

21.8.2019 klo 08:52
|

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia kilpailukiellosta, jos siihen on työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy. Kilpailukieltosopimuksella rajoitetaan työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä kilpailevaa toimintaa harjoittavan työnantajan kanssa. Työntekijä ei voi myöskään harjoittaa omaan lukuunsa tällaista toimintaa.

Pro Uutiset

Kilpailukieltosopimusten ja kilpailevan toiminnan kiellon muutostarpeita selvittämään asetettiin viime syksynä työryhmä, joka luovutti muistionsa viime viikolla työ- ja elinkeinoministeriölle.

Prossa kilpailukieltosopimuksiin liittyvät haasteet ovat tuttuja

Prossa kilpailukieltosopimuksiin liittyvät, työryhmän muistiossa esitetyt ongelmat ovat tuttuja. Viime vuosien selvä trendi on ollut kilpailukieltosopimusten yhä laajeneva ja selkeästi lainvastainen käyttö.

Työntekijän on hankala neuvotella kilpailukieltoehdosta, joka on työsopimusta tehtäessä työsopimuspohjassa niin sanotusti vakiolausekkeena.

Pron sopimusalavastaava Sanna Nurminen kertoo, että työntekijä saattaa työsopimusta allekirjoittaessaan sitoutua siihen, että mahdollisessa työsuhteen päättymistilanteessa hän tai hänen uusi työnantajansa eivät tee asiakassopimusta työsuhteen päättymisestä vuoden sisällä nykyisen työnantajan asiakkaiden kanssa. Mikäli näin tapahtuisi, korvaus asiakkaan siirtymisestä olisi yhden vuoden arvonlisäverollinen sen hetken veloitettava palkkio.

– Eli työpaikkaa vaihtaessasi olet vastuussa siitä, ettei uusi työnantajasi hanki nykyisen työnantajasi asiakkaita itselleen.