Kuulitko jo hyvät uutiset? Tasa-arvo ja työhyvinvointi etenivät juuri! | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Kuulitko jo hyvät uutiset? Tasa-arvo ja työhyvinvointi etenivät juuri!

6.3.2020 klo 08:00
|

Jatkossa teknologiateollisuuden työpaikoilla tapahtuvaan häirintään puututaan entistä herkemmin. Asiasta sovittiin osana alan  uutta työehtosopimusta.

Pro Uutiset/ Tiina Rytky

Kevät on ollut sopimisen aikaa. Palkkojen ja työaikojen sopimisen lisäksi Ammattiliitto Pron neuvottelupöydissä on edistetty myös tasa-arvoa ja työhyvinvointia. Liitto tavoittelee kaikkiin sopimuksiinsa kirjausta siitä, että työpaikoilla sovitaan ja otetaan käyttöön ohjeet häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle. Ensimmäinen harppaus kohti tavoitetta otettiin keväällä teknologiateollisuuden toimihenkilösopimuksessa.

Meneillään oleva neuvottelukierros on ensimmäinen, jossa Pro ajaa tavoitteita kaikkiin sopimuksiinsa. Sopimuksesta neuvotellut sopimusalavastaava Katariina Stoor on tyytyväinen lopputulokseen.

– Meidän tavoitteemme etenivät. Nyt työntekijöiden ja työnantajien liitot ohjeistavat yhdessä yrityksiä siitä, miten häirintätilanteita ehkäistään ja miten niihin puututaan. Tämä on askel oikeaan suuntaan, Stoor iloitsee.

Työmarkkinaosapuolten selvityksen mukaan toimialasta riippuen jopa 45 prosenttia työssäkäyvistä on kokenut työssään seksuaalista tai muuta häirintää. Stoorin mukaan häirintäongelma nousee esiin erityisesti toimihenkilökentässä.

–  Jos työpaikalla on joku tilanne, niin se ei ole ainoastaan yksilön ongelma, vaan tilanteesta kärsii koko työyhteisö. Nyt on annettu vahva merkki siitä, että ongelma otetaan vakavasti ja siihen puututaan.

Vaikka palkattoman työn kiky-kiista nousi neuvottelukierroksen isoksi otsikoksi, edistettiin Stoorin mielestä tuottavuutta ja kilpailukykyä selvästi enemmän sillä, että työntekijöiden hyvinvointia päätettiin parantaa. Häirinnän ja työpahoinvoinnin kustannukset työpaikoille ja yhteiskunnalle on arvioitu olevan 10 miljardin luokkaa vuosittain.

– Tilanne heikentää työyhteisön toimintaa ja laskee työmotivaatiota ja työn tuloksellisuutta. Se voi lisätä sairauspoissaoloja ja heikentää työpaikan mainetta, Stoor sanoo.

Kun pöly teknologiateollisuuden ja siihen läheisesti liittyvän suunnittelu- ja konsulttialan sopimuksen ympärillä on laskeutunut, ryhdytään sovittuja asioita viemään käytäntöön. Ohjeistusten lisäksi on luvassa koulutusta. Stoorin mukaan sillä on suuri merkitys, että työtä tehdään yksissä tuumin työnantajien kanssa.

Tasa-arvo ei tullut tälläkään kierroksella vielä valmiiksi, vaikka suunta on oikea. Tasa-arvosuunnitelmasta ja siihen liittyvästä palkkakartoituksesta säädetään jo laissa, mutta Pro haluaa kirjauksen myös työ- ja virkaehtosopimuksiin.

– Vielä on liikaa työpaikkoja, joissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ei ole laadittu tai ne on tehty vain, jotta viranomaiselle voidaan tarvittaessa sellainen näyttää. Myöskään henkilöstön edustajien osallistuminen ei toteudu kaikilla työpaikoilla. Jos nämä asiat kirjattaisiin työ- ja virkaehtosopimuksiin, ne koettaisiin velvoittavampana, Stoor arvioi.