Lassila & Tikanoja aloittaa EWC-toiminnan | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Lassila & Tikanoja aloittaa EWC-toiminnan

13.11.2018 klo 11:29
|

Lassila & Tikanoja on ensimmäisenä suomalaisena kiinteistöpalvelualan yrityksenä tehnyt henkilöstönsä kanssa sopimuksen eurooppalaisesta yritysneuvostosta eli EWC:stä. Neuvoston tavoitteena on edistää avointa tiedonkulkua ja vuoropuhelua johdon ja henkilöstön välillä Euroopan tasolla.

Pro Uutiset / Lähde: Josetta Nousjoki, PAM

Kiinteistöpalvelualan yritys Lassila & Tikanoja on tehnyt henkilöstönsä kanssa sopimuksen eurooppalaisesta yritysneuvostosta eli EWC:stä. Sopimus on uraauurtava, sillä suomalaisissa kiinteistöpalvelualan yrityksissä ei ole aiemmin sovittu eurooppalaisesta yhteistoiminnasta. Eurooppalaisen yritysneuvoston tavoitteena on edistää avointa tiedonkulkua ja vuoropuhelua johdon ja henkilöstön välillä Euroopan tasolla.

Yritysneuvostossa on 16 henkilöstön edustajaa Suomesta, Ruotsista ja Virosta eli niistä EU-maista, joissa L&T:llä on työntekijöitä. Lisäksi Venäjän henkilöstön edustaja voi osallistua kokouksiin kutsuttaessa. Neuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

”Sopimus lisää tiedonkulkua”

Sopimus solmittiin 8. marraskuuta ja neuvotteluja koordinoi PAMin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija Josetta Nousjoki.

– L&T näyttää nyt muille yrityksille suuntaa siinä, miten henkilöstöä tiedotetaan ja kuullaan heidän työhönsä liittyvissä asioissa. Tämä on tärkeä osa yrityksen vastuullista toimintaa.

Prolainen toimihenkilöiden luottamusmies Jaana Koskela on samoilla linjoilla.

– Olen todella iloinen sopimuksesta, sillä saamme työntekijät eri maista saman pöydän ääreen. Pääsemme vaihtamaan tietoa, verkostoitumaan ja nostamaan keskusteluun meille tärkeitä, yhteisiä aiheita.

L&T:n työntekijöiden neuvotteleva pääluottamusmies Raimo Penttilä odottaa, että EWC yhtenäistää tiedonkulkua koko konsernissa. Hänestä on tärkeää, että yritysneuvostoon valituille henkilöstön edustajille saatiin oikeus vähintään kolmeen tehtävään liittyvään koulutuspäivään vuosittain.

– Koulutus auttaa ymmärtämään yhtiön tiedotusta, vastuullisuutta ja hallinnointia – ja edistää ehkä jopa kielitaitoa, Penttilä sanoo.

”Yhteistyö jatkuu”

L&T:n johdon ja henkilöstön edustajien väliset sopimusneuvottelut kestivät muutaman kuukauden. Alussa sovitut aikataulu, yhteiset tavoitteet ja ensimmäisen varsinaisen EWC-kokouksen ajankohta mahdollistivat ripeän etenemisen.

L&T:n henkilöstöjohtajan Kirsi Materon mukaan neuvottelut sujuivat ohjatusti ja hyvässä yhteistyössä.

– Sopimuksen syntyminen on ensimmäinen askel kansainvälisen yhteistyön käynnistymiseen työnantajan ja henkilöstön välillä. Selvää on, että kansallisella tasolla, sekä Suomen että Ruotsin sisällä, yhteistyö jatkuu erikseen sovituilla foorumeilla ja sovituilla tavoilla, Matero sanoo.

Yritysneuvoston ensimmäinen kokous pidetään joulukuussa.

L&T on kiinteistö- ja ympäristöpalveluja tarjoava pörssiyhtiö, joka työllistää noin 8700 henkilöä. 

Mikä on EWC?

EWC on eurooppalainen yhteistoimintaelin. European Works Council (EWC) pitää perustaa, jos yrityksellä on vähintään tuhat työntekijää EU/ETA-alueella ja 150 työntekijää vähintään kahdessa EU/ETA-maassa. Työnantajan ja työntekijöiden edustajien on tavattava EWC-kokouksissa tietty määrä vuodessa, riippuen yrityksessä noudatettavasta EWC-sopimuksesta. EWC-kokoonpano vaihtelee yrityksen EWC-sopimuksen mukaan. Edustajat saattavat edustaa sopimuksen paikkajaon mukaan myös toisen maan henkilöstöä. 

Vaikka kansalliset lait EWC-toiminnasta perustuvat EU-direktiiviin, jokaisen EU-maan laissa sitä sovelletaan vähän eri tavoin. Yritykseen sovelletaan ensisijaisesti sen maan lakia, missä sen pääkonttori sijaitsee. EWC-toimintaa määrittelee Suomessa laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä. Suomessa toimivista yrityksistä yli 200 on EWC-toiminnan piirissä.

EWC-toiminta vahvistaa työntekijöiden yhteistoimintaa Euroopan laajuisesti.