Liiton talous vakaalla pohjalla | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Liiton talous vakaalla pohjalla

20.5.2017 klo 10:57
|

Ammattiliitto Pron toiminta pyörii 25 miljoonan euron vuosibudjetilla eli samassa kokoluokassa kuin noin 4 000 asukkaan kunnan budjetti. 

Pro Uutiset

Ammattiliitto Pron toiminta pyörii 25 miljoonan euron vuosibudjetilla eli samassa kokoluokassa kuin 4 000 asukkaan kunnan budjetti. Suurin osa Pron toiminnan kuluista oli henkilöstökuluja eli 14 miljoonaa euroa.

- On luonnollista, että kulu on merkittävä, koska työ on asiantuntijatyötä. Prolaisten sopimusten neuvottelu ja työehtojen neuvominen on työvoimavaltaista. Se vaatii henkilöstön läsnäoloa työpaikoilla, kokouksissa ja neuvotteluissa. Jäsenten tilanteet työpaikoilla ovat yksilöllisiä ja vaihtelevia, ne vaativat paneutumista ja riittävästi osaavaa henkilöstöä, toteaa talousjohtaja Jani Salenius Ammattiliitto Prosta.

Pron neuvontapalvelut vastaavat joka päivä jäsenten työsuhdekysymyksiin ja pulmiin. Vuodessa noin 10 000 jäsentä saa apua kysymyksiinsä.  Pro työllisti keskimäärin 156 henkilöä vuonna 2016.

Liitto järjestää koulutusta, tiedotusta, jäsentilaisuuksia ja tarjoaa jäsenvakuutukset. Pro järjestää työelämäkoulutusta pienen kansanopiston verran. Liiton toimintaan kului 11 miljoonaa euroa.

Prolla on oma lakiosasto, joka puolustaa prolaisia oikeudessa. Varoja tarvitaan myös vahingonkorvauksiin ja vastapuolen oikeudenkäyntikuluihin siinä tapauksessa, että juttu hävitään oikeudessa.

Kuten kaikilla muillakin työpaikoilla, kulua syntyy toimitiloista ja laitteista ja tietohallinnosta.

Hallinnon kuluja kasvattivat vuonna 2016 edustajiston vaalit, jotka järjestetään neljän vuoden välein. Vaalien kustannukset, 200 000 euroa, koostuvat jokaiselle kotiin postitetusta vaalikirjeestä materiaaleineen sekä sähköisen äänestyksen järjestelmäkuluista.

Pro on monessa mukana. Yritykset toimivat globaalisti, joten liittojenkin yhteistyö on tärkeää. Jäsenmaksut kotimaisissa ja kansainvälissä järjestöissä maksavat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Talous vakaalla pohjalla

Liitto sai jäsenmaksutuottoa 22,2 miljoonaa euroa vuonna 2016. Vuoden alijäämä oli 2,9 miljoonaa euroa talousarvion mukaisesti ja suunnitellusti. Kuluja kasvatti työttömyyskassamaksu, jonka liitto maksaa työttömyyskassa Prolle. Se nousi vuonna 2016 ja oli 12,5 euroa kuukaudessa.

- Kun jäsenmaksut riittävät varsinaisen toiminnan kattamiseen, ollaan taloudellisessa tasapainossa. Jos tasapaino menetetään hetkellisesti, sijoitustoiminta tukee varsinaista toimintaa. Sitä varten ei kerätä jäseniltä jäsenmaksuja, kertoo Pron talousjohtaja Salenius.

Sijoitustoiminnasta taustatukea

Pron sijoitustoimintaan käytetyt varat ovat karttuneet vuosikymmenien aikana. Vuonna 2016 Pron sijoitustoiminta tuotti yli 11 miljoonaa euroa ja sen kulut olivat 1,7 miljoonaa euroa, suurimmat kulut olivat arvonalennuksia liiton kiinteistöistä eli 800 000 euroa.

Osinkoja ja voitto-osuuksia oli 9, 5 miljoonaa.  Suurin osinko tuli vuokrayhtiö VVO:sta, joka muutti nimensä keväällä 2017 Kojamoksi. Se oli Y-säätiölle myytyihin asuntoihin liittyvä kertaluonteinen osinko.

Sijoitustoiminnan nettotuotto 9,2 miljoonaa euroa ja siitä katetaan liiton toiminnan alijäämä. Loput siirretään taseeseen vahvistamaan liiton neuvotteluvoimaa. Liiton vakavaraisuus eli tase nousi 118 miljoonaan euroon.

Ammattiliitto Pro muodostaa konsernin, johon kuuluu matkailutoimintaa Levillä, Kustavissa ja Tammisaaressa sekä kongressihotelli Kirkkonummella. Pro toimii Helsingin Ruoholahdessa osittain omistamassaan kiinteistössä.  Tytäryhtiöiden liikevaihtoa oli yhteensä 17,4 miljoonaa euroa vuonna 2016.

Pron edustajisto hyväksyi tänään lauantaina kokouksessaan Ammattiliitto Pron konsernin tuloslaskelman, taseen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016.