Millaisia vuorovaikutustaitoja neuvotteluissa tarvitaan? | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Millaisia vuorovaikutustaitoja neuvotteluissa tarvitaan?

14.11.2019 klo 13:28
|

Neuvotteluissa tärkeää on, että neuvottelija pystyy asettumaan toisen rooliin ja olla sanojensa mittainen. Kun tuntee vastapuolen, tietää miten tiukalle asiat voi vetää.

Pro Uutiset

Luottamushenkilöt ovat paitsi työehtosopimuksen ja työelämän asiantuntijoita myös työntekijöiden valitsemia edustajia neuvottelutilanteissa. Vaikka neuvottelutilanteet ovat hyvin erilaisia työsopimuksen sisällöstä palkkaukseen, ongelmatilanteisiin ja yhteistoimintaneuvotteluihin, on niiden vuorovaikutuksessa paljon yhteisiä piirteitä riippumatta siitä, onko neuvottelukumppanina johto, esimiehet tai henkilöstötehtävissä toimivat vai toimiiko työkavereiden välisen kiistatilanteen selvittäjänä. Olennaista on, ettei neuvottelijana ole vain viestinviejän roolissa, vaan on aktiivinen ja analyyttinen vaikuttaja, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot.

Se, miten kohtelemme toisiamme, on ratkaisevaa. Rohkeneeko puhua ja ottaa kantaa, malttaako kuunnella, pystyykö ymmärtämään. Onko riittävän herkkä havaitsemaan, mitä ryhmässä tapahtuu, uskaltaako luottaa ja haluaako toimia yhteisten tavoitteiden eteen. Jos jonkun tapa toimia estää vuorovaikutuksen, ei neuvottelukaan voi onnistua.

Lue lisää neuvotteluiden vuorovaikutustaidoista Sari Kuuselan kirjoittamasta oppaasta, jonka olemme julkaisseet nettisivuillamme.