Miten toimin, jos sairastun lomalla? | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Miten toimin, jos sairastun lomalla?

2.12.2019 klo 14:00
|

Euroopan Unionin tuomioistuin on päättänyt, että kansalliset säännöt voivat estää vuosilomapäivien siirtämisen sairauden takia, jos omavastuupäivät eivät vähennä työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan.

Pro Uutiset

Ammattiliitto Pro on aikanaan katsonut, että työntekijällä, joka on työkyvytön lomansa tai sen osan alkaessa, tulee olla oikeus siirtää vuosilomansa kokonaisuudessaan pidettäväksi myöhempänä ajankohtana ilman enintään kuuden päivän omavastuuaikaa (ns. karenssipäivät).

Useat jäsenet ovat Pron avustuksella riitauttaneet työnantajansa menettelyn ja vaatineet työnantajaa joko palauttamaan pidätetyt lomapäivät tai korvaaman ne lomakorvauksena. Työtuomioistuin on syyskuussa 2017 esittänyt Euroopan Unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksiä EU-oikeuden tulkinnasta. Unionin tuomioistuin on antanut tuomionsa 19.11.2019. Se on tehnyt ratkaisun työnantajapuolen ja Suomen valtion kannan mukaisesti. Jos omavastuupäivät eivät vähennä työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan, kansalliset säännöt voivat estää vuosilomapäivien siirtämisen sairauden takia.

Unionin tuomion takia käräjäoikeudessa vireille saatetut kanteet on peruutettu. Unionin tuomioistuimen ratkaisun jälkeen korvausvaatimusten menestymiselle ei ole oikeudellista perustetta.

Jos sairastut vuosiloman jo alettua ja haluat siirtää mahdollisimman suuren osan sairausloman alle jäävästä vuosilomasta pidettäväksi myöhemmin, on sinun edelleen viivytyksettä esitettävä työnantajalle kirjallinen pyyntö vuosiloman siirrosta. Tällöin voit siirtää neljän viikon pituisen tai sitä lyhyemmän vuosiloman pidettäväksi myöhemmin. Työnantajan pyytäessä työntekijän on osoitettava luotettava selvitys työkyvyttömyydestään.

Lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm antaa tarvittaessa EU-tuomioistuimen tuomiosta ja sen vaikutuksista Pron jäsenille lisätietoja, puh. 050 563 7385 tai patrik.stenholm@proliitto.fi.