Pro on tasaliitto | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro on tasaliitto

19.3.2017 klo 09:05
|

– Miesten ja naisten työskentely tasaisemmin eri ammateissa toisi kuhunkin tehtävään parhaat ja motivoituneimmat työntekijät sekä parantaisi samalla työpaikkojen hyvinvointia, sanoo työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtoranta Ammattiliitto Prosta. Tänään vietetään tasa-arvon päivää.

Pro Uutiset

Ammattiliitto Pro on Suomen suurin tasaliitto. Tasaliitoksi voidaan kutsua liittoa, jossa sekä naisten että miesten osuus jäsenistä on vähintään 40 prosenttia. Pron jäsenistä naisia on 52 prosenttia ja miehiä 48 prosenttia.

Naisia työskentelee miehiä enemmän palvelusektorilla ja finanssissektorilla, kun taas teollisuussektorilla ja ict- ja viestintäsektorilla miehiä on hiukan naisia enemmän. Tämä kuvastaa Suomen työmarkkinoiden sukupuolen mukaista eriytymistä. Suomessa eri alat ja ammatit ovat jakautuneet miesten ja naisten töihin.

Vain joka kymmenes suomalainen työskentelee ammatissa, jossa työkavereista vähintään 40 prosenttia on toista sukupuolta kuin itse on, kertoo Suomen virallinen tilasto (2016b) Tasa-ammattien osuus on viime vuosina jopa vähentynyt. Eriytymistä tapahtuu myös ammattien ja alojen sisällä.

– Töiden ja ammattien jakautuminen tasaisemmin sukupuolesta riippumatta tukisi ihmisten mahdollisuuksia valita oma alansa vapaammin. Miesten ja naisten työskentely tasaisemmin eri ammateissa toisi kuhunkin tehtävään parhaat ja motivoituneimmat työntekijät sekä parantaisi samalla työpaikkojen hyvinvointia, sanoo työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtoranta Ammattiliitto Prosta.

Segregaatio on myös suurin syy palkkaerojen taustalla.

Pro onnistuu tasa-arvossa

On oikeudenmukaista, että sukupuolijakauma heijastuu myös vallankäytön jaossa. Ammattiliitto Pro onnistuu tässä hyvin.

Satapäisen Pron edustajiston sukupuolijakauma heijastelee liiton jäsenten jakaumaa, naisia on 58 prosenttia ja miehiä 42 prosenttia edustajiston jäsenistä.

Liiton hallituksessa naisia on 55 prosenttia ja miehiä 45 prosenttia. Alakohtaisissa neuvottelukunnissa * miesten määrä korostuu. Miehiä on jäsenistä 54 prosenttia ja puheenjohtajista jo 60 prosenttia.

Tasaliitto näkyy myös luottamushenkilöiden jakaumassa. Prolaisista luottamusmiehistä ja työsuojeluvaltuutetuista yli puolet on naisia.

– Tasa-arvon edistäminen on Prolle tärkeää tasaliittona. Molemmilla sukupuolilla tulee olla samat oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet. Työmarkkinoiden eriytymisestä ei ole mitään hyötyä kenellekään. Mitä tasa-arvoisemmat työmarkkinat meillä on, sitä lähemmäksi palkkatasa-arvoa pääsemme. Jokainen palkkatasa-arvon eteen otettu askel on askel kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, toteaa puheenjohtaja Jorma Malinen Ammattiliitto Prosta.

Nuoret ottavat mallia vanhemmista

Ammattien sukupuolijako pysyy tulevaisuudessakin, jos Nuorisobarometriin vuonna 2016 vastanneet nuoret kouluttautuvat toiveammatteihinsa.

Joka neljäs nuori nainen toivoi ammattia sosiaali- ja terveysalalta (27 % naisten vastauksista). Joka viides nuorista miehistä toivoi työtä tekniikan alalta (22 % miesten vastauksista)