Pron talous kehittyy suunnitelmallisesti | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pron talous kehittyy suunnitelmallisesti

29.5.2020 klo 18:00
|

Ammattiliitto Pron vuosibudjetti viime vuonna oli noin 29 miljoonaa euroa. Toimitilahanke ja alkuvuodesta toteutunut liittofuusio vaikuttivat liiton talouden rakenteeseen. Vuosi 2020 on Prossa vaalivuosi. 

 Pro Uutiset

Pron edustajisto hyväksyi tänään 29. toukokuuta kokouksessaan Ammattiliitto Pron konsernin tuloslaskelman, taseen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019. Suurin osa liiton toiminnan kuluista oli henkilöstökuluja eli noin 15,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 aikana liitto työllisti noin 156 henkilöä, jotka työskentelevät pääosin edunvalvontaan, koulutukseen ja muihin palveluihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Lisäksi Prolla on myös oma lakiosasto, joka puolustaa jäseniä oikeudessa.  Liitto järjestää myös runsaasti koulutuksia ja muita jäsentilaisuuksia sekä tarjoaa räätälöityjä urapalveluita, jäsenvakuutuksia sekä liudan muita jäsenetuja.

Pro kehitti palveluitaan vuonna 2019 muun muassa lanseeramalla yksin- ja kevytyrittäjille tarkoitetun ProSoolo-palvelun sekä julkaisemalla tekoälyä hyödyntävän virtuaalisen Onnibotti-avustajan, joka vastaa vierailijoiden kysymyksiin Pron kotisivuilla. Loppuvuoden poikkeuksellisen vaikeat tes-neuvottelut näkyivät myös liiton taloudessa – Pro maksoi vuoden 2019 aikana noin miljoona euroa lakkoavustuksia.

Vuonna 2019 liiton varsinaiseen toimintaan kului noin 13,5 miljoonaa euroa.

– Liiton talous toteutui hyvin suunnitellusti ja kestävällä tavalla, toteaa Pron talousjohtaja Jani Salenius.

Liittofuusio lisäsi jäsentuottoja

Pron toiminta käynnistyi isolla muutoksella heti vuoden 2019 alussa, kun liittofuusio Palkansaajajärjestö Pardian ja sen jäsenjärjestöjen kanssa toteutui. Fuusion myötä liiton jäsentuotot kasvoivat yhteensä 26 miljoonaan. Toisaalta se aiheutti myös kuluja.  

– Kulut nousivat jonkun verran, koska liittoon tuli uutta henkilökuntaa. Myös jäsenmäärän kasvu nosti erilaisia kuluja, esimerkiksi jäsenetuihin käytettiin aiempaa enemmän rahaa. Lisäksi liiton jäsenmaksua laskettiin selvästi edellisestä vuodesta, Salenius toteaa.

Pron jäsenmaksu laski vuonna 2019 1,25 prosenttiin veronalaisesta palkkatulosta tai korkeintaan 49 euroon kuukaudessa. Liittofuusion tuloksena myös Pron työttömyyskassan jäsenmaksu aleni, kun ehdoton enemmistö liiton jäseniksi tulleista siirtyi Pron omaan työttömyyskassaan.

Sijoitukset kannattivat

Pron sijoitustoiminnan tuotot kasvoivat merkittävästi vuoden 2019 aikana. Yhteensä liiton sijoitus- ja rahoitustoiminnasta kirjattiin tuloslaskelmaan tuottoja noin 46 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan tuotoilla turvataan liiton neuvotteluvoimaa.

– Vuosi 2019 oli sijoitusmarkkinoilla erinomainen, minkä vuoksi myös liiton sijoitukset tuottivat hyvin. Liitto myi myös vuoden aikana jonkin verran Kojamo Oyj:n osakkeita ja kauppojen myyntivoitot näkyvät tuloksessa, Salenius sanoo.

Tilinpäätös osoitti noin 42,6 miljoonan euron ylijäämää. Taseen loppusumma nousi puolestaan 200,3 miljoonaan euroon.

Uudistuksia toimitiloihin ja panostusta matkailutoimintaan

Vuoden 2019 merkittävin hanke liittyi Pron omistamiin Ruoholahden toimitiloihin, jotka myytiin kesän 2019 aikana. Liiton uudeksi toimitilaksi valikoitui Kalasataman alueelta Työpajankatu 13, jonne Pro muuttaa vuokralle tulevana kesänä.

– Ruoholahden toimitilan myynti oli liiton toiminnan kannalta iso asia, joka myös vaikutti liiton talouteen. Esimerkiksi toimitilojen osalta kulut nousivat, koska liitto jäi vuokralaiseksi aiemmin omistamiinsa tiloihin Ruoholahdessa, Salenius sanoo.

Toimitilauudistuksen ohella Pro jatkoi aiempaan tapaan myös matkailutoimintansa kehittämistä. Pro on Levi Hotel Span suurin omistaja.

– Pro-konsernissa tehtiin merkittäviä investointeja tulevaisuuteen, kun Design Hotel avattiin Levillä. Kustavin Lootholmassa investointiin uuteen sauna- ja kokouskeskukseen sekä jatkettiin investointeja laadukkaisiin loma-asuntoihin.

Syksyllä valitaan Pron edustajisto, hallitus ja puheenjohtaja

Ammattiliitto Pron edustajistovaalien ehdokasasettelu alkoi 2. maaliskuuta ja päättyy 7. kesäkuuta. Ehdokkaita voivat asettaa yhdistykset tai valitsijayhdistykset. Edustajiston kaudelle 2020–2024 valitsevat vaaleilla liiton jäsenet. Edustajistovaalien järjestämisen periaatteet on määritelty liiton säännöissä. Vaalit pidetään 10elo-syyskuussa.
 
Edustajisto vahvistaa Pron toimintalinjat, valitsee liiton hallituksen ja puheenjohtajan ja valvoo hallituksen toimintaa. Se vahvistaa muun muassa liiton tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden vastuuvelvollisille. Lisäksi se päättää äänestys- ja vaalijärjestyksestä, jäsenmaksusta ja jäsenyhdistyksille palautettavasta jäsenmaksuosuudesta.

Edustajiston kokouksessa Pron teollisuussektorin edustajat pyysivät Jorma Malista asettumaan ehdolle Pron puheenjohtaksi tulevalle edustajakokouskaudelle. Näiden lisäksi joukko prolaisia yhdistyksiä on pyytänyt häntä ehdolle. Malinen kertoi olevansa käytettävissä puheenjohtajaksi, mikäli valitsijat näin päättävät.