Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden koko alaa koskeva ylityökielto alkaa tänään kello 16 | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden koko alaa koskeva ylityökielto alkaa tänään kello 16

10.1.2020 klo 13:20
|

Ammattiliitto Pro ja Teknologiateollisuus ry ovat neuvotelleet työehtosopimuksen uusimisesta syyskuusta alkaen. Viimeisin neuvottelu käytiin tänään aamupäivällä. Neuvotteluissa ei ole löydetty ratkaisua keskeisiin kysymyksiin. Pro on ilmoittanut koko alaa koskevasta ylityökiellosta ja vuoronvaihtokiellosta tammikuun ajalle.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee:

  • Lisä- ja ylityön tekemistä
  • Vapaa-ajalla työasioissa matkustamista
  • Varallaoloa ja päivystystä, mikäli niistä aiheutuu lisä- tai ylityötä
  • Vuoronvaihtoa, joka tapahtuu työnantajan aloitteesta

Lue lisää ylityökiellosta ja vuoronvaihtokiellosta www.lakossa.fi.

Pro tavoittelee teknologiateollisuuden toimihenkilöille samankaltaista palkkaratkaisua ja kiky-tuntien poistamista kuin työntekijöiden kanssa on jo sovittu. Teknologiateollisuus ei halua sopia kiky-tuntien poistamisesta, vaan vaatii edelleen ilmaistyön tekemistä toimihenkilöillä. Työnantajaliiton esitys kiky-tuntien tekemisestä voisi aiheuttaa aikaisempaa suurempia palkanmenetyksiä.

Lisäksi Teknologiateollisuus haluaa, että toimihenkilöille ei makseta yleiskorotusta, vaan työnantaja päättää kenelle korotus maksetaan ja kuinka paljon.

- Jäsenkyselystä saadun selkeän viestin pohjalta Pron hallitus on linjannut, että palkattomien kiky-tuntien tekemisen täytyy loppua ja palkankorotusten tulee olla pääosin kaikille maksettavia yleiskorotuksia, jolla turvataan kaikkien jäsenien palkkakehitys, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo. 

Pron luottamusmiehistä koostuva alan neuvottelukunta on parhaillaan koolla käsittelemässä neuvottelutilannetta.