Teollisuuden palkansaajat yhteistyössä liittokierrokselle | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro Uutiset / Risto Paananen

Teollisuusalojen ammattiliitot valmistelevat yhteistä palkanmuodostusmallia edessä mahdollisesti olevalle liittokohtaiselle sopimuskierrokselle.

Teollisuuden palkansaajien yhteisjärjestön TP:n jäsenliitot ovat sopineet tiiviistä neuvottelukoordinaatiosta yli järjestö- ja työehtosopimusrajojen. Yhteistyön pohjalta ammattiliitot neuvottelevat ja solmivat omat työehtosopimuksensa.

Tarkoittaako tämä sitä, että TP:n liitot asettavat yhteiset palkkatavoitteet, TP:n hallituksen ja Pron puheenjohtaja Jorma Malinen?

– Tämä tarkoittaa juuri sitä. Jo aikaisemmin on keskustelussa ollut esillä Ruotsin esimerkin tapainen malli, jossa avoin sektori toimii palkkaratkaisun suunnannäyttäjänä. TP:n hallitus on valmis toimimaan tämän eteen myös Suomessa.

Neuvottelukoordinaation lisäksi TP valmistelee myös yhteistä järjestöllistä toimintavalmiutta. Teollisuusliittojen yhteistyöllä on suuri painoarvo työmarkkinapöydissä, sillä TP:n 18 jäsenliittoa edustavat yhteensä 750 000 palkansaajaa.

Eurotavoitteet esitetään myöhemmin

Mitään euromääräisiä tavoitteita TP ei tässä vaiheessa lyö pöytään. Malinen muistuttaa kuitenkin, että moni suomalainen toimiala ja yritys tekee parhaillaan historiallisen hyvää tulosta.

– Meidän mielestämme on luontevaa, että myös tuloksen tekijät saavat menestyksestä osansa, sanoo puheenjohtaja Jorma Malinen.

Työmarkkinaosapuolet jatkavat parhaillaan neuvotteluja laajasta, keskitetystä työmarkkinaratkaisuista. Tällaisen sopimuksen syntyminen saattaisi johtaa siihen, että hallitus vetäisi pois esityksensä niin sanotuista työelämän pakkolaeista.

Malinen vakuuttaa, että TP-liitot ovat valmiita sitoutumaan keskitettyyn työmarkkinasopimukseen, jos sellainen syntyy.

– Mutta jos keskitettyä ratkaisua ei synny, TP ja sen jäsenliitot ovat valmiit lähtemään liittokierrokselle.

Malinen korostaa, että TP tavoittelee neuvotteluyhteistyötä myös muiden alojen, kuten julkisen sektorin ammattiliittojen kanssa.

– Jonkun on kuitenkin otettava liittokierroksella aloite siitä, millaisista elementeistä sopimukset voivat syntyä.

Teollisuuden palkansaajien hallitus pui ajankohtaista työmarkkinatilannetta strategiaseminaarissaan Kirkkonummen Majvikissa 14.–15. tammikuuta. TP:n suurimpia jäsenliittoja ovat Metallityöväen liitto, Ammattiliitto Pro, Insinööriliitto, TEK, TEAM ja AKT.