Työttömyysturva ja työsuhdeneuvonta tuovat liittoon | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työttömyysturva ja työsuhdeneuvonta tuovat liittoon

5.9.2014 klo 08:00
|

Tärkeimmät syyt ammattiliitton liittymiselle ovat työttömyysturva sekä liiton tuki riitatilanteissa. Eläkeikäisille tärkein liittymisen syy on ollut yhteisöllisyys, kun alle 35-vuotiaille merkitsee opiskelu- tai työkavereiden esimerkki.

Pro Uutiset / Katri Kangas / lähde: STTK

Ammattiliiton tarjoama työttömyysturva on merkittävin syy liittyä ammattiliittoon, kertovat toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n kyselyyn vastanneet. Työttömyysturva oli ollut tärkein liittymisen peruste 70 prosentille työikäisistä liittoon kuuluvista.

Seuraavaksi keskeisin syy on liiton tarjoama työsuhdeneuvonta, kuten tuki riitatilanteissa ja oikeusapu. Liiton tarjoaman tuen nimesi keskeiseksi syyksi liittymiselle 46 prosenttia liittoon kuuluvista vastaajista.

Yli viidennes vastaajista nosti esiin myös ammattiliiton tarjoamat hyvät edut kuten vakuutukset ja virkistyspalvelut, sekä ammatilliset koulutus- ja neuvontapalvelut.

Ammattiliiton jäsenyys koetaan edelleen varsin myönteiseksi. Ammattiliiton jäsenistä 71 prosenttia kokee ammattiliiton pitävän heidän puoliaan vaikeissa tilanteissa. Lähes yhtä moni, 69 prosenttia, näki liiton edistävän oman ammattikuntansa asemaa yhteiskunnassa.

Yhteisöllisyys ei puhuttele nuorempia

Yhteisöllisyyden tunne ammattiliittoon liittymisen syynä on vuosien saatossa vähentynyt. Yli 65-vuotiaista kyselyyn vastaajista jopa 27 prosenttia kertoo yhteisöllisyyden tunteen olleen syy liittyä ammattiliittoon. Alle 35-vuotiaista enää vain 6 prosenttia näkee yhteisöllisyyden syyksi liittoon liittymiselle.

Lähipiirin eli opiskelu- ja työkavereiden jäsenyys liitossa on sen sijaan tärkeä esimerkki nuoremmille. Alle 35-vuotiaista 21 prosenttia kertoo, että se on ollut yksi syy myös omalle liittymiselle. Muissa ikäryhmissä kavereiden tai työkavereiden jäsenyys ei paina yhtä paljon.

Luottamusmies tärkein kimmoke

Yleisin kimmoke liittyä liiton jäseneksi oli ollut liittymistä ehdottanut työpaikan luottamusmies. Näin liiton jäsenyyteen oli päätynyt 26 prosenttia alle 65-vuotiaista vastaajista. Monen oli saanut liittymään myös se, että opiskelupaikalla kerrottiin liiton jäsenyydestä (24 prosenttia vastaajista). Myös työkavereiden kehotus oli saanut usean (19 %) liittymään liittoon.

Kansalaistutkimuksen ammatillisesta järjestäytymisestä toteutti STTK:n toimeksiannosta Aula Research. 7.5.–3.6.2014 tehtyyn kyselyyn vastasi yhteensä 2 284 henkilöä, joista valtaosa oli työikäisiä.

Tällä viikolla on vietetty STTK:n ja sen jäsenliittojen ensimmäistä Liittoviikkoa. Pitkin viikkoa on korostettu ammattiliittoon kuulumisen merkitystä ja tärkeyttä. Viikon aikana on järjestetty myös erilaisia tapahtumia. STTK ja liitot ovat muun muassa kiertäneet ammattioppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa ympäri Suomea jakamassa työelämätietoutta.

Tärkeimmistä syistä kuulua Prohon voit lukea täältä: Jäsenyyden hyödyt