"Vastuullisuudessa parannettavaa" | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

"Vastuullisuudessa parannettavaa"

11.5.2017 klo 13:33
|

Orastavista kasvunäkymistä huolimatta yhteiskuntavastuu ei ole suomalaisissa yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa toteutunut hyvällä tavalla, totesi STTK:n edustajiston puheenjohtaja Merja Mäkiniemi puheessaan STTK:n edustajistossa 11. toukokuuta.

Pro Uutiset/ STTK

Yritykset ovat viime vuosina kilpailleet lähinnä irtisanomisilla ja työpaikkoja hävittämällä. Maakuntauudistus, sote ja kasvupalvelujen yksityistäminen merkitsevät suurta epävarmuutta ja suoranaista työttömyysuhkaa monelle kunnan ja valtion työtehtävissä työskentelevälle, totesi STTK:n edustajiston puheenjohtaja Merja Mäkiniemi puheessaan STTK:n edustajistossa 11. toukokuuta 2017.

Mäkiniemi on myös Ammattiliitto Pron hallituksen jäsen ja luottamusmies.

Parhaillaan ammattijärjestöt valmistautuvat sopimusneuvotteluihin ja asettavat tavoitteitaan. Mäkiniemen mukaan viime vuoden ”torjuntavoitto” eli kilpailukykysopimus työajan pidennyksineen ja julkisten työpaikkojen lomarahaleikkauksineen hiertää yhä vahvasti. Yritykset vaativat valtiolta lisää verokevennyksiä ja julkisen sektorin leikkauksia, mutta palkansaajille on tarjolla nollalinjaa ja malttia.

– Yhteiskuntavastuun merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Globaalissa, verkottuvassa taloudessa markkinat rakentuvat luottamukselle, joten yrityksen maineen merkitys on avainasemassa. Nopean tiedonvälityksen aikana myös eettisyyden merkitys korostuu. Tutkimusten mukaan nuoret ikäluokat arvostavat työpaikkaa valitessaan aiempaa enemmän erityisesti yrityksen arvoja ja arvioivat kriittisesti toimintatapoja, hän toteaa.

Mäkiniemen mukaan yhteiskuntavastuu ei ole pehmoilua, kaukana siitä. Vastuullisuus liittyy vahvasti organisaation kilpailukykyyn ja riskienhallintaan, mutta se on pohja myös uusille liiketoimintamahdollisuuksille.

– Tämän päivän maailmassa yrityksillä on velvollisuuksia, jotka eivät välttämättä ole oikeudellisesti sitovia, mutta jotka on aina otettava huomioon. Vastuu oman toiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan ei ole vapaaehtoista.

Muutosturvasta tukea vastuullisuuteen

Mäkiniemen mukaan välitön sosiaalinen vastuu koskee yritysten ja julkisten organisaatioiden henkilöstöä.

– Lainsäädännön työelämää koskevat velvoitteet on toteutettava valittamatta. STTK:n pitkään ehdottama työntekijöiden muutosturva on yhä erittäin ajankohtainen, ja antaisi uusia välineitä vastuullisuuden toteuttamiseen. Vastuuseen kuuluu henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen, vastuulliset toimintatavat irtisanomistilanteissa, sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

STTK on esittänyt, että nykyinen yt-laki uudistetaan, jotta laki saadaan tukemaan työpaikkojen yhteistoimintaa. Työntekijöiden osaamisen kehittämiseen STTK on ehdottanut aikuiskoulutuksen remonttia, jotta taitoja olisi helppo päivittää osana työntekoa.

– Taloudellinen vastuu on reilua palkkausta, veronmaksua ja investointeja. Yrityksen pitää pystyä osoittamaan, että kannattava liiketoiminta on saatu aikaiseksi eettisesti hyväksyttävällä tavalla. STTK odottaa julkiselta vallalta tiukempaa otetta harmaasta taloudesta ja verokeplottelusta, erityisesti nyt kun monia julkisia palveluita ollaan yksityistämässä, Mäkiniemi toteaa.

Piittaamattomuus vastuullisuudesta pulpahtaa aina ennemmin tai myöhemmin julkisuuteen.

– Valistuneitten asiakkaiden valinnat, sosiaalinen media, ja viime kädessä myös ay-liike toimivat tuomareina, joita yritys ei voi sivuuttaa, toimi yritys missä päin tahansa maailmaa. Tänä päivänä onkin vaikea kuvitella, että mikään yritys julkisesti väittäisi, että sen vastuu rajoittuisi vain osakkeenomistajiin,  hän sanoo.