Vuoden luottamusmiehelle henkilöstön edustaminen on arvo itsessään | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Vuoden luottamusmiehelle henkilöstön edustaminen on arvo itsessään

10.5.2019 klo 12:00
| |

Ammattiliitto Pron edustajisto on palkinnut tänään perjantaina pitämässään kokouksessaan prolaisia jäseniä ja jäsenyhdistyksiä. Vuoden luottamusmieheksi valittiin Santasalolla työhyvinvoinnin kehittäjänä toimiva Kari Luhanko. Jäsenyhdistyksistä edustajisto palkitsi Tampereen Seudun Pro ry:n sekä Turun Seudun Teknologia- ja Suunnittelutoimihenkilöt Pro ry:n.

Pro Uutiset / Antti Sadinmaa

Teollisuusvaihteita valmistavan Santasalon Jyväskylän toimipiste tarjoaa tuotteita ja palveluita muun muassa paperiteollisuuden sekä voimaloiden ja kaivosten tarpeisiin. Kari Luhangon tehtävänä on tehtaan tuotannossa esiintyvien häiriöiden selvittäminen.

Verstaita kierrellessään Luhanko ei kuitenkaan pane merkille ainoastaan tuotannon ongelmia, sillä hänen toimenkuvaansa kuuluu myös työhyvinvoinnin kehittäminen.

– Juttelen ihmisten kanssa tuotantovirheistä, mutta keskusteluun nousee myös hyvinvointiin liittyvät asiat.

Luhanko on tyytyväinen työpaikkansa avoimuuteen työhyvinvoinnin kehittämisessä.

– Santasalossa käydään avointa keskustelua työsuojelu- ja työhyvinvointiasioista. Meillä on esimerkiksi, joka kuukausi koko henkilöstön yhteinen kuukausi-info, jossa käydään yrityksen tilannetta läpi. Työsuojeluasiat käydään myös palavereissa aina ensimmäisenä lävitse.

Ulos yt-kierteestä

Noin 170 työntekijää työllistävä tehdas oli vielä joitain vuosia sitten kovan myllytyksen keskellä. Alun perin tuulivoima- ja teollisuusvaihteita valmistanut Moventas Gears ajautui yrityssaneeraukseen vuonna 2011. Vuonna 2015 yritys jaettiin tuulivoimavaihteita valmistavaan Moventakseen ja teollisuusvaihteita valmistavaan Santasaloon. Seuraavana vuonna Santasalo yhdistyi englantilaisen teollisuusalan toimijan David Brownin kanssa.

– Yt:t alkoivat jo ennen vuoden 2011 yrityssaneerausta ja niitä kesti yhteen menoon yhdeksän vuotta. Pahimmillaan yhden vuoden aikana käytiin kahdet yt-neuvotelut, Luhanko sanoo.

Väen vähentyminen on Luhangon mukaan näkynyt uupumuksen kasvuna. Tilanne on hänen mielestä haasteellinen erityisesti ruuhkavuosia eläville työntekijöille.

– Kun toimihenkilöitä sanotaan irti, heidän työnsä jaetaan jäljelle jäävien kesken. Onneksi nyt olemme jo saaneet muutaman työntekijän lisää ja ylityö- sekä työaikapankkituntien kertymistä seurataan aktiivisesti.

”Luottamustoimi on arvo itsessään”

Ammattiliitto Pron edustajisto valitsi perjantaina Keski-Suomen Pro ry:hyn kuuluvan Luhangon vuoden 2019 prolaiseksi luottamusmieheksi. Valinnassa korostettiin erityisesti hänen aktiivista ja jäsenlähtöistä tapaa toimia.

Oman henkilöstöryhmän kuunteleminen sekä sujuva yhteistyö ovatkin Luhangon mielestä keskeisiä asioita luottamustehtävän hoitamisessa.

– Pyrin kuuntelemaan avoimesti porukkaani, mutta joustavuus ja yhteistyö myös muiden henkilöstöryhmien edustajien kanssa on tärkeää. Asiat ovat asioita, niistä neuvotellaan eikä se saa vaikuttaa muuhun tekemiseen, hän muistuttaa.

Luhanko ryhtyi luottamustoimeen jo 1980-luvun alussa. Tuolloin syttyi myös kiinnostus ammattiyhdistystoimintaa kohtaan, jonka myötä pesti on jatkunut tähän päivään saakka.

– Minulle luottamustoimi on arvo itsessään ja hyvä asia niin työntekijöille kuin koko organisaatiolle. Asiat on hyvä pyrkiä sopimaan neuvottelemalla ja kun jotain on sovittu, siitä on myös pidettävä kiinni, Luhanko toteaa.  

Syksyllä monissa prolaisissa työpaikoissa järjestetään luottamusmiesvaaleja. Luhanko suosittelee ehdokkaaksi ryhtymistä kaikille, jotka haluavat ottaa vastuuta työpaikkansa edunvalvonnasta ja olla avuksi henkilöstöllensä.

– Tässä hommassa pääsee kyselemään asioista ja saa asioita selville. Samalla voi myös aidosti vaikuttaa, Luhanko korostaa.

Vuoden luottamusmiehen lisäksi Pron edustajisto palkitsi muitakin prolaisia. Edustajisto antoi tunnustuspalkinnon Pia Husulle (OPRY Henkilöstöyhdistys Pro ry) sekä Reine Lukinmaalle (Prounioni ry, kuvassa oik.).

Vuoden prolainen yhdistys tulee Tampereelta, kunniakirja Turkuun

Pron edustajisto palkitsi perjantain kokouksessaan myös prolaisia yhdistyksiä. Vuoden 2018 prolaiseksi yhdistykseksi valittiin teollisuuden- ja palvelualojen teknisissä ja vastaavissa tehtävissä työskenteleviä toimihenkilöitä edustava Tampereen Seudun Pro ry.  Edustajiston mukaan yhdistys on osoittanut kiitettävää aktiivisuutta niin liiton ja yhdistysten välisen vuoropuhelun kehittämisessä kuin omassa koulutus- ja tiedotustoiminnassaan.

Puheenjohtaja Jukka Laitinen korostaa vastuun jakamisen tärkeyttä yhdistystoiminnassa.

– Ihmisten tulee antaa tehdä niitä asioita, joihin heillä on motivaatiota ja joissa he ovat hyviä.  Meillä on esimerkiksi vilkasta jaostotoimintaa, jolloin käytännön työ ei ole yksillä harteilla vaan hajautettua.

Vastuun jakamisen lisäksi Laitinen nostaa esiin myös alueet ylittävän yhteistyön muiden yhdistysten kanssa. Laitisen mukaan eri yhdistyksillä on usein samanlaisia haasteet alueesta riippumatta, jolloin yhteinen toiminnan kehittäminen on luontevaa.

– Pyrimme vaihtamaan mielipiteitä, kokemuksia ja toimintamalleja ihan säännöllisesti. Olemme myös järjestäneet helsinkiläisten kanssa esimerkiksi yhteisen perhetapahtuman ja olleet mukana yhdistysten yhteisillä edunvalvonta- ja koulutusristeilyillä, Laitinen sanoo.

Pron edustajisto palkitsi myös Turun Seudun Teknologia- ja suunnittelutoimihenkilöt Pro ry:n yhdistystoiminnan kunniakirjalla, joka myönnettiin yhdistyksen toiminnan onnistuneesta kehittämisestä vuosien saatossa. 

Nuorten saaminen mukaan toimintaan on tärkeää, korostaa yhdistystä luotsaava Miia Snellman.

– Yhdistyksen hallituksessa on aina annettu nuorille tilaa. Jos kiinnostusta hallitukseen on ollut, vastuuta on myös annettu. Vanhat kun vain antaa mahdollisuuden, niin nuorissa kyllä on tulevaisuus.