Yksityisektorilla nainen häviää palkassa työuralla jopa asunnon hinnan | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Yksityisektorilla nainen häviää palkassa työuralla jopa asunnon hinnan

16.8.2016 klo 11:01
|

Naisen keskimääräinen palkka yksityissektorilla on yli 700 euroa pienempi kuin miehen palkka. Alalla, jossa on syrjintää, mies ehtii tienata työurallaan jopa 250 000 euroa enemmän kuin nainen.

Pro Uutiset

Naisten keskiansio yksityisellä sektorilla on yli 800 euroa vähemmän kuin miehillä, kertoo Tilastokeskus tänään. Yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten keskiansio oli 3 574 euroa kuukaudessa vuonna 2015.

Ammattiliitto Pron jäsenistössä naisten ja miesten keskipalkan ero on noin 740 euroa kuukaudessa. Prolaiset naiset tienasivat keskimäärin 2 931 euroa ja miehet 3 672 euroa kuukaudessa vuonna 2015.

Tutkimusvuosien 2008–2015 aikana ei ole tapahtunut palkkaerojen supistumista, kertoo Pron työmarkkinatutkimus (TMT). Vuoden 2015 työmarkkinatutkimukseen vastasi noin 9 000 prolaista tammikuussa 2016.

Rahapelialalla tasa-arvoisin palkkaus

Tasa-arvoisin työpaikka palkkauksen suhteen oli rahapeliala, jossa ero vuosipalkoissa oli 3 768 euroa. Naisten vuosiansio oli 39 578 euroa ja miehet tienasivat 43 346 euroa vuodessa. Rahapelialalla prolaiset työskentelevät myynnissä, markkinoinnissa, asiakaspalvelutehtävissä ja pelioperoinnissa Raha-automaattiyhdistyksessä.

Suurimmat erot vuosityötuloissa oli viestintäalalla, jossa naiset tienasivat 33 234 euroa ja  miehet 49 000 euroa, ero oli 15 766 euroa vuodessa. Viestintäalalla naiset palkataan yleensä toimihenkilötehtäviin ja miehet teknisiin tehtäviin. Viestintäalalla prolaiset toimivat esimerkiksi toimiston hallinnollisissa tehtävissä talous- ja palkkahallinnossa, ylläpitävät lähetysverkkoja, myyvät ilmoituksia, ovat tuotantosuunnittelijoita ja lähetystarkkailijoita.

Esimerkiksi ict-alalla kolmikymppiset miehet tekevät yli 400 tuntia naisia enemmän töitä, koska naiset ovat enemmän perhevapailla, työttöminä ja tekevät lyhyempiä työviikkoja kuin miehet. Nämä ovat seurausta työmarkkinoiden sukupuolittumisesta. Alle prosentti miehistä käytti perhevapaita ja naisista 12 prosenttia.

– Miesten pitämät vuorotteluvapaat ja perhevapaat eivät ole tasoittaneet tilastoja. Heikennykset esimerkiksi subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ja vuorotteluvapaaseen pahentavat työelämän sukupuolittumista entuudestaan, ennakoi tutkija Petri Palmu Ammattiliitto Prosta.

Näkyykö koulutus palkassa?

Myös koulutus ja ala vaikuttavat palkkaukseen. Palkkasyrjintä oli suurinta opistotasoisella teknisellä- ja palvelututkintotaustalla. Insinöörien ja tradenomien keskuudessa ei koulutustaustasta johtuvaa palkkasyrjintää näy.

– Prossa naiset ovat miehiä korkeammin koulutettuja, naisista lähes 30 prosenttia on käynyt korkeakoulututkinnon, kun miehistä vastaava osa oli 23 prosenttia. Koulutustausta ei kuitenkaan riittävästi näy palkassa, kertoo tutkija Petri Palmu Prosta.

Rakennus-, kiinteistö-, ict- sekä suunnittelu- ja konsulttialalla sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä oli suurinta.

Koko työuran aikana nainen menettää keskimäärin 110 000 euroa iästä ja sukupuolesta johtuvan palkkasyrjinnän vuoksi. Työuran loppuvaiheessa opistotasoisella koulutustaustalla ja toimialalla, jossa on palkkasyrjintää, sukupuolten välinen palkkaero voi olla jopa 20 prosenttia eli koko työuran aikana nainen menettää jopa 250 000 euroa.