Onko paikallinen sopiminen ratkaisu? | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Onko paikallinen sopiminen ratkaisu?

3.12.2020 klo 10:12
|

Miksi paikallinen sopiminen tuntuu olevan ay-liikkeen ikuinen kiistakapula? Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen vastaa ProTV:n haastattelussa. Tervetuloa Malisen matkaan!

malisen_matkassa_onko_paikallinen_sopiminen_ratkaisu

ProTV

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan yleensä työehtosopimuksessa annettua oikeutta sopia joistain työehtosopimuksessa mainituista asioista työpaikkakohtaisesti toisin.

– Useimmat työehtosopimukset mahdollistavat tänä päivänä melkein mistä tahansa toisin sopimisen, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kertoo.

Esimerkiksi Pron neuvottelemassa paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen kolmestakymmenestä pykälästä jo kahdessakymmenessä on mahdollisuus sopia toisin.

Työnantajien tai elinkeinoelämän edustajien mukaan paikallista sopimista pitäisi lisätä. Sovittavia asioita ei kuitenkaan tunnu löytyvän.

– Kysymykseen ei oikein tunnu löytyvän vastausta, koska kaikesta voi käytännössä sopia toisin.

Enemmän määräysvaltaa yrityksille?

Metsäteollisuusyritysten edunvalvontajärjestö Metsäteollisuus ry ilmoitti vetäytyvänsä työehtosopimustoiminnasta. Voisiko paikallisen sopimisen laajentaminen olla ratkaisu?

– Varmasti siitä olisi jonkinnäköistä apua ollut, että sitä, mistä kaikesta voidaan sopia paikallisesti, olisi laajennettu. Metsäteollisuudella on pitkäaikainen, myös ideologinen, tavoite siitä, millä tavalla sopimustoimintaa voidaan harjoittaa, Malinen jatkaa.

Malinen muistuttaa, että muutama päivä ilmoituksen jälkeen Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä totesi Helsingin Sanomien haastattelussa, että heidän tavoitteensa ei ole lisätä paikallista sopimista, vaan heidän tavoitteensa on lisätä työnantajan määräysvaltaa työpaikalla.

Lisää tukea sopimuksia neuvotteleville luottamushenkilöille

Vaikka paikallista sopimista laajennettaisiin, ammattiliitot edelleen tekevät ja allekirjoittavat yrityksissä tehtäviä sopimuksia.

– Ammattiliittojen täytyy entistä enemmän antaa työpaikalla neuvottelu- ja sopimustoiminnassa tukea niille luottamushenkilöille, jotka neuvotteluja käyvät.

Malinen kertoo, että on itse aikanaan ollut suuren yrityksen pääluottamusmiehenä neuvottelemassa työaikapankista, jota työehtosopimus ei tuntenut.

– Työaikapankki koettiin todella hyväksi.

Myötämääräämislaki rohkaisisi paikalliseen sopimiseen

Ruotsissa on käytössä niin kutsuttu myötämääräämislaki. Kiistatilanteessa asia tulkitaan työntekijän edun mukaan siihen saakka, kunnes riidan käsittely on saatu tuomioistuimessa päätökseen. Laki turvaa heikomman osapuolen asemaa.

 – Me olemme liittona puhuneet paljon siitä, että myötämääräämislaki pitäisi ottaa Suomessa käyttöön paikallisessa sopimisessa. Silloin se rohkaisisi enemmän paikalliseen sopimiseen.

Pro suhtautuu paikalliseen sopimiseen myönteisesti

 Liitto tukee, kannustaa ja kouluttaa luottamushenkilöitä sekä neuvottelu- että sopimustoiminnan suhteen.

– Uskomme paikallisen sopimisen merkityksen kasvuun ja laajentumiseen, jatkaa Malinen.

Malinen kuitenkin muistuttaa, että nyt puhutaan sopimisesta, ei määräämisestä.

– Sopiminen on sellainen asia, jossa syntyy yhteisymmärrys kahden osapuolen välillä ja molemmat noudattavat sitä, mitä on sovittu.

Lue myös blogi: Paikallinen sopiminen on huono tekosyy 6.10.2020