Ammattikorkeakoulu yhä suositumpi | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Ammattikorkeakoulu yhä suositumpi

19.4.2016 klo 10:07
|

Jako miesten ja naisten ammatteihin pysyy. Joka kolmas opiskelee ammattikorkeakoulussa tekniikan ja liikenteen alaa. Heistä valtaosa on miehiä. Sosiaali- terveys- ja liikunta-alan opiskelijat ovat useammin naisia.

Pro Uutiset/Tilastokeskus

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli lähes 130 000 opiskelijaa ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa noin 10 000 opiskelijaa vuonna 2015.

Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 23 800 ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja 2 400. Sekä opiskelija- että tutkintomäärät kasvoivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten tekniikan ja liikenteen alalla, 30 prosenttia opiskelijoista. Heistä miehiä oli 86 prosenttia. Toiseksi suurin ala oli naisvaltainen sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, jolla opiskeli 29 prosenttia ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista. Kolmanneksi suurimmalla yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla opiskeli 21 prosenttia opiskelijoista.

Terveysalalla suoritetaan ylempää AMK-tutkintoa

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, 32 prosenttia opiskelijoista. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla opiskeli 27 prosenttia ja tekniikan ja liikenteen alalla 24 prosenttia.

Suomen suurin ammattikorkea oli Metropolia ammattikorkeakoulu, jossa on 16 300 opiskelijaa, ja toiseksi eniten Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, 10 200 opiskelijaa. Seuraavaksi eniten opiskelijoita oli Tampereen ja Turun ammattikorkeakouluissa, molemmissa noin 9 500 opiskelijaa. Pienin ammattikorkeakoulu on Poliisiammattikorkeakoulu, jossa oli 460 opiskelijaa.

Kaikista ammattikorkeakoulututkinnoista naiset suorittivat 61 prosenttia. Kaikista ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista 69 prosenttia oli naisten suorittamia.

Eniten tutkintoja suoritettiin Metropolia ammattikorkeakoulussa, 2 900 tutkintoa, ja vähiten Poliisiammattikorkeakoulussa, 30 tutkintoa