Budjettiriihestä tukea kasvun positiiviselle kierteelle | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Budjettiriihestä tukea kasvun positiiviselle kierteelle

30.8.2017 klo 10:15
|

Hallituksen on keskityttävä budjettiriihessään siihen, että talouden positiivinen kehitys saadaan käännettyä työpaikoiksi ja että yritykset investoisivat rohkeammin tuottavuuden kasvuun. Ammattiliitto Pro kehottaa hallitusta ottamaan tavoitteikseen erityisesti positiivisen talouskehityksen vahvistamisen, yksityisen sektorin investointien vauhdittamisen, työllisyysasteen nostamisen sekä kotimaisen ostovoiman tukemisen.

Suomen talouden kasvun ja ostovoiman kehittämiseksi Ammattiliitto Pro näkee seuraavien tavoitteiden olevan keskeisiä hallituksen budjettiriihessä:

  • Työn verotuksen keventäminen kotimaisen ostovoiman ja työllisyyden vahvistamiseksi

  • Tasa-arvoisempi työelämä perhevapaita uudistamalla

  • Palkkatuen korottaminen ja kehittäminen tukemaan jatkotyöllistymistä

  • Yritystukien kohdentaminen kasvualoille

  • Energiaverotuksen muuttaminen uusiutuvia energiamuotoja suosivammaksi

  • Osaamisen ja koulutustason kehittäminen

Ammattiliitto Pro kehottaa maan hallitusta keskittymään budjettiriihessä erityisesti positiivisen talouskehityksen vahvistamiseen, yksityisen sektorin investointien vauhdittamiseen, työllisyysasteen nostamiseen sekä kotimaisen ostovoiman tukemiseen.

 

Hallituksen budjettiriihessä tekemät ratkaisut tulevat omalta osaltaan vaikuttamaan syksyn työmarkkinaneuvotteluiden edistymiseen ja neuvotteluiden lopputuloksiin. Ammattiliitto Pro toivoo hallitukselta budjettiriihestä veropoliittisia ratkaisuja jotka tukevat neuvottelukierroksen onnistumisen edellytyksiä.

 

- Hallituksen on osoitettava erityistä huomiota työllisyyden vahvistamisessa sille, ettei meille pääse muodostumaan uudelleen vastaavalla tavalla rakenteellista työttömyyttä kuin 90-luvun laman jälkeen. Kaikki kädet pitää nyt saada töihin, tämä on aivan keskeistä jo pelkästään huoltosuhteen vuoksi, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa.

 

- Yritystuet ovat herättäneet runsaasti keskustelua. Pron linja on, että yritystukia tulee uudistaa niin, että entistä suurempi osa saataisiin kohdistettua kasvualoille. Tämä osaltaan vahvistaisi uuden osaamisen syntymistä Suomeen. Ja korkea osaaminen on se, minkä varassa Suomessa voidaan parantaa tuottavuutta ja vastata teknologiseen kehitykseen myös jatkossa, Malinen jatkaa.

 

- Perhevapaiden uudistaminen on käynnistettävä välittömästi. Uudistuksella tulee tavoitella naisten työmarkkina-aseman parantamista, palkka tasa-arvon edistämistä sekä joustavampaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Hallituksella olisi nyt mahdollisuus uudistaa perhevapaajärjestelmä vastaamaan 2010-luvun työelämää. Toivottavasti hallituksessa ymmärretään tarttua tilaisuuteen, Malinen linjaa.

 

- Osaamiseen ja koulutukseen panostamisen tulee olla edelleen politiikan keskiössä. Väestön koulutustason nousu on pysähtynyt, ongelma keskittyy etenkin nuorempiin ikäluokkiin. Koulutustaso on saatava nousuun, se on ennen kaikkea sijoitus kilpailukykyymme tulevaisuudessa. Nuorten koulutustason heikkeneminen johtaa palkkatason laskuun, koska alhaisen arvonlisän työstä maksetaan pieniä palkkoja. Tämä johtaa pahimmillaan paitsi kasvavaan tarpeeseen tukea verovaroin matalia palkkoja, niin johtaa se lisäksi myös matalampiin eläkkeisiin, Malinen summaa.