Iso murros osuuspankeissa – miten voi henkilökunta? | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Iso murros osuuspankeissa – miten voi henkilökunta?

10.3.2017 klo 08:35
|

Suomen suurimmassa pankkiryhmässä, OP Ryhmässä, toteutetaan paraikaa isoa liikkeenluovutusta. Kymmenestä alueosuuspankista siirtyi maaliskuun alussa jopa 220 työntekijää ryhmän tytäryhtiöiden OP-Palveluiden, OP-Prosessipalveluiden ja OP Osuuskunnan palvelukseen. Muutos on suuri.

Pro Uutiset

Noin 220 pankkityön asiantuntijaa 10 suurimmasta osuuspankista eli niin sanotuista aluepankeista siirtyi OP-ryhmän keskitettyihin palveluihin maaliskuun alussa.

Keskitettyihin palveluihin siirtyi käytännöllisesti katsoen kaikki muu työ paitsi rahoitus-, sijoitus- ja vakuutustuotteiden myynti- ja asiakaspalvelutyö. Siirtyvä henkilöstö työskentelee esimerkiksi erilaisissa taustapalveluissa ja puhelin- ja verkkoviestinnän palveluissa. Taustapalveluja ovat muun muassa pankkityöhön liittyvä asiakirjatuotanto ja vakuuksien hallinnointi.

OP Ryhmässä hyväksyttiin kesäkuussa 2016 uusi strategia, johon toimintojen keskittäminen perustuu.

Myöhemmin tänä vuonna keskittämisiä toteutettaneen myös muissa osuuspankeissa. 

Työnantaja, pomo, kollegat ja työ vaihtuvat

Maaliskuun alusta siirtynyt henkilöstö jatkaa työtään tutussa työympäristössä, vaikka liikkeenluovutuksen yhteydessä vaihtuvat niin työnantaja, esimies kuin pääosa kollegoista. Muuttua voi myös työntekopaikka.

Osuuspankkeihin jäävien työ muuttuu myös. Työnantajat perustelevat muutosta finanssialan voimakkaalla ja nopealla murroksella, globaalin kilpailun tuomilla haasteilla ja asiakkaiden vaatimuksilla.

Osuuspankkilaisten yhdistyksen OPRY:n puheenjohtaja Riitta Suonpää on myös Länsi-Suomen Osuuspankin pääluottamusmies. Hän on siinä roolissa joutunut neuvottelemaan lähes 50 työkaverin siirtymisestä keskitettyihin palveluihin.

– Henkilöstön kannalta muutos on iso. Keskitetyissä palveluissa tarjotaan siirtyville koulutusta ja perehdytystä, jotta siirto olisi mahdollisimman jouheva, kertoo Suonpää.

Työn tekemisen prosessi muuttuu.

Suonpää kertoo, että tähän asti henkilö on palvellut oman alueensa henkilöstöä ja asiakaskuntaa. Jatkossa työtehtävät tulevat päätteeltä ja töitä tehdään koko OP Ryhmälle.

–Se tarkoittaa, että asiakaspalvelija, jonka työtä nopeutat, voi työskennellä missä tahansa Suomessa. Työn ohessa on myös opastettu omaa henkilöstöä, se jää jatkossa pois. 

Digitalisaatio aiheuttaa epävarmuutta

Finanssialan sääntely ja sen tarkastaminen tuo koko ajan kustannuksia ja pankit suunnittelevat työtä kustannustehokkuuden kannalta.

–Jos nyt 180 pankissa tehdään samoja töitä, yritys miettii, että jospa näitä töitä tehtäisiin vain muutamassa paikassa ja automatisoitaisiin työtehtäviä. Silloin työtehtävät vähenevät, kertoo pitkän linjan pankkilainen Suonpää.

Henkilöstölle epävarmuutta aiheuttaa se, että jossain vaiheessa rutiinityöt digitalisoidaan.

Digitalisaation etenemiseen vaikuttavat myös yhteiskunnan päätökset: esimerkiksi missä vaiheessa asunto-osakeyhtiöt voivat käyttää pelkästään sähköisiä osakekirjoja, silloin ei paperia liiku enää ollenkaan, ja paperiin liittyvät työt häviävät, Suonpää taustoittaa.

Muutosta on tapahtunut koko ajan.

– Jos vaikka omistit ennen Sammon osakkeita, niistä leikattiin osingonjaon yhteydessä kuponkeja, ja nythän osakkeet ovat arvo-osuustilillä. Nykyään tuntuisi hassulta, jos osakkeet olisivat paperia, ja osakesalkku jotain muuta kuin arvo-osuustili, Suonpää konkretisoi.

Monialayhtiö mietityttää

OP Ryhmä on aloittanut terveydenhuollossa ja tällä hetkellä sairaalat toimivat Helsingissä ja Tampereella.

– Jo nyt henkilöstöstä on tullut kysymyksiä, että jos terveysala kiinnostaa, olisiko koulutusta jota kautta voisi työllistyä OP Ryhmän terveysbisnekseen, kertoo OPRYn puheenjohtaja Riitta Suonpää.

Finanssitalossa on meneillään muutos monialaiseksi palveluyritykseksi, mutta mitä se tarkoittaa, ja voidaanko henkilöstöä kouluttaa tekemään uusia palveluja, tästä on keskusteltu työnantajan kanssa.

– Maailma muuttuu ja muutosvauhti kiihtyy. Uusia polkuja kannattaa miettiä ja miten voisin vielä kehittää itseäni uusiin asioihin.

Yhä useamman luottamusmies

Arja Minkkinen työskentelee keskusyhteisön eli OP-keskuksen ja tytäryhtiöiden päätoimisena pääluottamusmiehenä. OP Ryhmän tytäryhtiöiden henkilöstömäärä lisääntyy liikkeenluovutuksen myötä rajusti.

Liikkeenluovutuskuviossa Minkkisen mukaan ei sinällään ole dramatiikkaa.

–  Tällä hetkellä näyttää, että homma sujuu hyvin isossa kuvassa. Pääluottamusmiehelle asti ei ole kuulunut ongelmia, mutta ainahan muutos koskettaa ihmisiä eri lailla, hän toteaa.

Työn vaihtuessa myös monen oma luottamusmies vaihtui. Pron jäsenet voivat edelleen osallistua vanhaan tapaan läheisen paikallisyhdistyksen tapahtumiin. Oma luottamusmies voi olla kauempana ja häneen saa yhteyden puhelimella ja skypellä.

Luottamusmiehet toimivat omalta osaltaan siirtyvien työntekijöiden tukena. Lisääntyykö luottamusmiesten määrä tai ajankäyttö tässä yhteydessä?

– Sitä ei osaa vielä sanoa. Luottamusmiesorganisaatio on jo olemassa ja tilannetta katsotaan rauhassa. Nykyinen tekniikkaa mahdollistaa asioiden hoitamisen etänä, ja tarvittaessa lähdetään paikkakunnalle, kertoo pääluottamusmies Minkkinen.

Uusi arki alkaa neuvotteluilla

Minkkinen vieraili helmikuussa kaikissa liikkeenluovutuksessa mukana olleissa pankeissa.

– Ennakkoinfoamiseen on käytetty aikaa, on kierretty paikkakuntia ja nyt katsotaan tehtävänkuvia ja tehdään koulutussuunnitelmia.

Minkkisen mukaan väki on hyvin perillä tilanteesta.

– Palkka, etuudet ja vuosilomat säilyvät lain perusteella, kun on kyse liikkeenluovutuksesta.

Liikkeenluovutukseen liittyvät yt-neuvottelut ovat meneillään ja niistä tiedotetaan tällä viikolla.

 Seuraava muutos muhii 2018

Millaisena pääluottamusmies näkee keskitettyjen toimintojen tulevaisuuden? Onko työ taustapalveluissa pysyvää vai onko se sellaista, joka voidaan digitalisoida ja automatisoida lähitulevaisuudessa?

– Työtä digitalisoidaan kaiken aikaa. Jo nyt työprosesseihin on tehty muutoksia ja niinhän se on kaikkialla. Sitä ei tiedetä, millä aikavälillä saadaan robotiikkaa ja uusia järjestelmiä käyttöön. Meillä ei kellään säily työt samanlaisena kuin ennen, pääluottamusmies Minkkinen kertoo.

– OP ryhmän strategiaa lukeneet ja pääjohtaja Reijo Karhisen kirjoituksiin tutustuneet tietävät, että seuraava suuri muutos on tulossa vuonna 2018, kun asiakastilit ovat kaikille toimijoille auki.