Kaikkien alojen liikevaihdot kasvoivat keväällä 2017 | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro Uutiset/Tilastokeskus

Teollisuuden liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 7 prosenttia vuodentakaisesta. Kotimaan myynti kasvoi 5,2 prosenttia ja vientiliikevaihto 8,4 prosenttia vuodentakaisesta. Teollisuuden aloista suotuisimmin kasvoi kemianteollisuus, joka kasvoi 11,5 prosenttia.  Numerot näkyvät Tilastokeskuksen tuoreimmista suhdannetiedoista.

Rakentamisen liikevaihto kasvoi samaan aikaan 5,9 prosenttia. Vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin kasvua oli 11,7 prosenttia. Rakentamisen toimialoista voimakkaimmin kasvoi talonrakentaminen, jossa liikevaihtoa kertyi 9,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Talonrakentamisen kasvu oli yksistään pk-yritysten varassa. Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto puolestaan kääntyi 1,5 prosentin laskuun.

Palvelujen liikevaihto nousi vastaavaan aikaan yhteensä 5,8 prosenttia. Kaikki palveluiden päätoimialat kasvoivat vuodentakaisesta.

Palvelualojen liikevaihdoltaan merkittävin toimiala kuljetus ja varastointi piristyi jo alkuvuodesta ja kiri huhti-kesäkuussa 5,9 prosentin nousuun. Kasvun kärjessä olivat edelleen ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (+7,7 %) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (+7,0 %).