Lauantai on vain harvoissa Euroopan maissa pankkipäivä | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Lauantai on vain harvoissa Euroopan maissa pankkipäivä

19.3.2018 klo 10:26
|

Pankit ovat eri Euroopan maissa viikonloppuisin pääsääntöisesti kiinni lukuun ottamatta turistikeskuksia ja isoja kauppakeskuksia, selvisi Ammattiliitto Pron kyselystä.

Pro Uutiset/Pirkko Koivu

Ammattiliitto Pro kysyi muista eurooppalaisista rahoitusalan ammattijärjestöistä esimerkkejä, miten paljon eri maiden pankeissa tehdään viikonlopputöitä ja miten niitä korvataan henkilöstölle.

 

Vastauksia saatiin Ruotsin, Tanskan, Itävallan, Espanjan, Italian, Iso-Britannian ja Kroatian rahoitusaloilta. Isoja yllätyksiä ei tullut vastaan, sanoo Pron kansainvälinen asiantuntija Rauni Söderlund.

– Se näistä tulee esiin, että viikonlopputyötä tehdään harvoin ja se liittyy pääsääntöisesti ICT-toimintoihin sekä korttien sulkupalveluun.

Ruotsissa sovitaan paikallisesti

Ruotsissa pankit ovat viikonloppuisin kiinni ja työnantaja ei voi ilman erillisiä paikallisia neuvotteluja määrätä työaikaa pyhäpäiviksi, mutta paikallisesti on joillakin työpaikoilla sovittu toisin.

Tanskassa pankit ovat pääsääntöisesti kiinni viikonloppuisin, jolloin tehdään tehdään vain pieniä asiakaspalvelutehtäviä kuten luottokorttien sulkemisia sekä it-ylläpitotoimia.

Rahoitusalaa palvelevilla it-yrityksillä on omat vuorotyösopimuksensa henkilöstön kanssa ja niihin sisältyvät sopimukset työtunneista sekä maksettavat lisät, kertoo neuvottelupäällikkö Steven Vallik Tanskan rahoitusalan ammattilaisia edustavasta Finansforbundetista.

– Yleinen vaikutelma on, että Tanskassa henkilöstö ei ole innostunut viikonlopputöistä ilman tuntuvaa lisäkorvausta, ja sittenkin vain pieni osa haluaa tehdä viikonlopputöitä säännöllisesti, Steven Vallik kertoo.

Itävallassa pankkialan viikonlopputyö on harvinaista – alan ammattijärjestön mukaan se koskee vain noin sataa henkilöä sektorin 70 000 työntekijästä. Viikonloppuisin annetaan lähinnä asiakkaiden puhelinneuvontaa. Jotkut pankit ohjaavat call center -soitot viikonloppuisin Saksaan.

Itävallassa pankkilaiset tekevät viikonlopputyötä vain vapaaehtoisuuden ja paikallisen sopimisen pohjalta ja siitä maksetaan 150–200 prosentin lisäkorvaus, koska se katsotaan ylityöksi.

Rauni Söderlund sanoo, että Suomen kannalta kiinnostavimpia ovat Ruotsin, Tanskan ja Itävallan esimerkit. Nämä maat ovat väkimäärältään suunnilleen samaa luokkaa kuin Suomi ja työlainsäädäntö ja työntekijän asema ovat vertailukelpoisia Suomen kanssa.

Italia palvelee turisteja

Espanjassa lauantait ja sunnuntait eivät ole pankkien työpäiviä. Sen sijaan Italiassa lauantaityötä tekee noin 10–12 prosenttia pankkilaisista. Lauantain työaika on kuusi tuntia, työ perustuu vapaaehtoisuuteen sekä paikalliseen sopimiseen ja siitä maksetaan lisäkorvaus. Pankit ovat auki lauantaiaamupäivisin turistikohteissa ja isoissa kauppakeskuksissa, joissa liikkuu paljon väkeä viikonloppuisinkin. Sunnuntaisin pankit ovat kiinni.

Isossa-Britanniassa kaikilla suurilla pankeilla on konttoreita, jotka ovat lauantaisin auki ja näissä työskentelevien työsopimuksiin lauantaityö on kirjattu. Vastaavasti annetaan viikolta yksi vapaapäivä. Varttuneemmilla työntekijöillä saattaa olla vanhoja työsopimuksia, jotka eivät velvoita lauantaityöhön ja heillä lauantaityö perustuu vapaehtoisuuteen.

Call center -palveluissa työskentelevillä sopimukseen on kirjattu vuorotyö.

Sunnuntaityö on harvinaista, mutta jos siihen kysytään, työ on vapaaehtoista ja ylityökorvaus maksetaan.