Löytyykö Teknologiateollisuudelta tukea pienyrittäjälle? | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Suomen suurimpia vienninvetureita edustava teknologiateollisuus julkisti tiistaina osin optimistisen suhdannekatsauksen.

Työnantajajärjestö Teknologiateollisuus ry:n mukaan viime vuosi merkitsi talouskriisin pahimmasta vaiheesta selviytymistä.

Koko alan liikevaihto kasvoi arviolta kuusi prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihto ylsikin runsaaseen 67 miljardiin euroon, kun vuonna 2008 se oli 83 miljardia euroa.

Mahdollisuus parempiin vuosiin näyttäisi nyt siintävän erityisesti suurille laitetoimittajille, kun viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan nousevan lähikuukausina suuremmaksi kuin samaan aikaan vuosi sitten.

Teknologiateollisuuden kyselyyn vastanneet yritykset saivat uusia tilauksia loka–joulukuussa euromääräisesti 13 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan vuotta aiemmin. Heinä–syyskuusta kasvua kertyi 23 prosenttia.

Isoilla kulkee jo mukavasti

Ammattiliitto Pron sopimusalavastaava Petteri Hyttinen yhtyy työnantajaliiton näkemykseen siitä, että isoilla toimijoilla pyyhkii jo varsin hyvin.

– Sen sijaan pienten tavarantoimittajien tilanne ei näytä ruusuiselta.

Hyttinen kysyykin, onko tilanne nyt se, että ”suuret toimijat ovat kilpailuttaneet kotimaiset pienyritykset ulos markkinoilta eli ostetaanko tavara ulkomailta?”

– Jos näin on, löytyykö työnantajien etujärjestöltä keinoja tukea erityisesti näitä pienempiä yrityksiä? Niillä kun on usein paikallisesti tärkeä työllistävä vaikutus.

– Teknologiateollisuus peräänkuuluttaa hallitusohjelmassa veroalea, mutta sen tulisi itsekin tarttua rohkeasti yhteiskuntavastuuseen ja kampanjoida kotimaisen alihankinnan puolesta, Hyttinen painottaa.

Työnantajajärjestö on esittänyt vaalien jälkeiselle hallitukselle toiveen, että yhtiöveroastetta alennetaan ja ansiotuloverotusta kevennetään laskemalla myös ylin marginaaliveroprosentti 50 prosenttiin. Pääomaverotus olisi pidettävä nykytasolla.

Rahasta puhutaan myös tänä keväänä

Suhdanteen kehittyminen suotuisasti isoissa yrityksissä näkyy sopimusalavastaava Petteri Hyttisen mielestä vääjäämättä kevään palkkaneuvotteluissa.

– Paineita lisää myös se, että edellisellä palkkakierroksella liikevoittoaan kasvattaneissa yrityksissä ei juuri syntynyt ratkaisuja, jotka olisivat ylittäneet alan yleinen korotustason. Nyt rahaa mitataan näissä taloissa ulos tiukemmin, hän arvioi.

Teknologiateollisuuden mukaan tilanne alalla vaihtelee merkittävästi. Osa yrityksistä on jo kokenut kestävämpää kysynnän vahvistumista, toiset eivät ole päässeet nousuun mukaan. Eräiden liikevaihto laskee edelleen.

Epävarmuuden takana ovat ekonomistien mukaan velkaongelmat useissa kehittyneissä maissa sekä voimakas globaali rakennemuutos.

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden palkankorotuksista neuvotellaan toukokuun loppuun mennessä. Jos sopua ei synny, työehtosopimus voidaan irtisanoa niin, että se päättyy syyskuun lopussa.

Teknofaktat

• Väki väheni teknologiateollisuudessa viime vuonna 10 000:lla eli runsaat
kolme prosenttia.

• Joulukuun lopussa ala työllisti 291 000
ihmistä.

• Lomautettuina oli tuolloin runsaat 10 000, kun vuoden alussa
määrä oli lähes 60 000 henkilöä.

• Alalta on poistunut vuoden 2008 jälkeen 34 000 työpaikkaa.

Pro Uutiset / Jaana Pohja

Optimismia epävarmuuden keskellä - Suomen hyvinvoinnin ja teknologiateollisuuden kohtalonyhteys korostaa kilpailukykyä (Teknologiateollisuus 1.2.2011)