Malinen Kemin 1,5 miljardin euron biotuotetehtaasta: ”Vahvistaisi toteutuessaan suomalaisen biotuoteteollisuuden maailmanmarkkina-asemaa” | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Malinen Kemin 1,5 miljardin euron biotuotetehtaasta: ”Vahvistaisi toteutuessaan suomalaisen biotuoteteollisuuden maailmanmarkkina-asemaa”

26.4.2019 klo 12:53
|

Metsä Group suunnittelee 1,5 miljardin euron biotuotetehdasta Kemiin. – Toteutuessaan tehdas vahvistaisi suomalaisen biotuoteteollisuuden maailmanmarkkina-asemaa merkittävästi. Hanke on Pohjois-Suomelle, että koko kansantaloudelle erittäin merkittävä asia, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kommentoi.

Pro Uutiset / Lähde: Metsä Group lehdistötiedote 26.4.2019 

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on saanut toukokuussa 2018 käynnistyneen Kemin sellutehtaan jatkokehitykseen liittyvän esiselvityksen valmiiksi. Esiselvityksen pohjalta yhtiö päätyi valmistelemaan uuden 1,5 miljardin euron biotuotetehtaan rakentamista Kemiin.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malisen mukaan suunniteltu biotuotetehdas on strategisesti oikeansuuntainen ja merkittävä Metsä Groupille.

– Toteutuessaan tehdas vahvistaisi suomalaisen biotuoteteollisuuden maailmanmarkkina-asemaa merkittävästi. Hanke on Pohjois-Suomelle, että koko kansantaloudelle erittäin merkittävä asia.

Malinen muistuttaa, että hankkeen toteutumisen vuoksi tulevassa hallitusohjelmassa tulee varmistaa riittävien kuljetusyhteyksien kehittäminen hanketta tukevaksi.

–  Kuljetusyhteyksiin panostaminen tukisi merkittävästi hankkeen toteutumista.

Investointipäätökset vuonna 2020

Hankesuunnittelun tarkoituksena on luoda edellytykset rakentaa noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita valmistava tehdas Metsä Groupin nykyiselle tehdasalueelle Kemiin. Toteutuessaan kyseessä olisi pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Uusi tehdas korvaisi Kemin nykyisen vuosikapasiteetiltaan noin 620 000 tonnin sellutehtaan. Investoinnin arvo olisi noin 1,5 miljardia euroa.

Kemin biotuotetehdas työllistäisi suoraan noin 250 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan yhteensä noin 2 500 henkilöä, mikä tarkoittaisi noin 1 500 henkilön lisäystä nykytilanteeseen, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet Kemissä. Varsinainen investointipäätös tehdään aikaisintaan kesällä 2020.

Tämän lisäksi Metsä Group kaavailee uuden sahan rakentamista Raumalle ja Ruotsin Husumin-sellutehtaan uudistamista. Saha työllistäisi suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta. Investointipäätöstä saadaan odottaa vuoden 2020 alkuun.

Kemin ja Rauman investointien seurauksena Suomeen arvioidaan vuositasolla syntyvän noin 0,6 miljardin euron positiiviset tulovaikutukset, 0,7 miljardin euron viennin lisäys sekä noin 2 000 henkilötyövuoden positiivinen työllisyysvaikutus laitosten suorissa arvoketjuissa.

Suunniteltujen investointien arvo olisi kokonaisuudessaan noin 2 miljardia euroa jakautuen vuosille 2019–2023.