Palkansaajien ansiokehitys lähes pysähtyi | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Palkansaajien ansiokehitys lähes pysähtyi

30.8.2017 klo 10:05
|

Ansiot nousivat keskimäärin 0,1 prosenttia vuoden 2017 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot laskivat 0,7 prosenttia vuoden 2016 toiseen neljännekseen verrattuna.

Pro Uutiset/ Kuvassa ansiotasoindeksin muutos toimialoittain vuosina 2005-2016. Vuosi 2005=100 

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat yksityisellä sektorilla 0,5 prosenttia vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä. Näin kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot tänään.

Valtiolla ja kuntasektorilla nimellisansiot laskivat, koska julkisen sektorin lomarahoja leikattiin.

Keskimäärin ansiot nousivat 0,1 prosenttia vuoden 2017 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot laskivat 0,7 prosenttia edellisen vuoden toiseen neljännekseen verrattuna.

Kilpailukykysopimus laski julkisen sektorin ansioita

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2016 huhti–kesäkuusta vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon yksityisellä sektorilla 0,5 prosenttia.

Valtiolla ja kuntasektorilla nimellisansiot laskivat, valtiolla laskua oli 1,1 prosenttia ja kuntasektorilla 1,2 prosenttia.

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat huhti–kesäkuussa 0,4 prosenttia

Säännölliset ansiot nousivat vuoden 2017 huhti–kesäkuussa 0,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 0,5 prosenttia, valtiolla 0,3 prosenttia ja kuntasektorilla 0,3 prosenttia.

Säännöllisen ansion indeksi kuvaa ansiotasoindeksiä paremmin pysyvää ansiomuutosta, sillä se ei huomioi tulospalkkioita eikä työehtosopimuksiin perustuvia kertaeriä. Kilpailukykysopimuksessa sovittuja lomarahaleikkauksia ei huomioida säännöllisen ansion indeksissä.

Ansiokehitys vaihtelee toimialoittain

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2016 asti. Ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2017 indeksit ovat ennakollisia ja ne perustuvat sopimusvaikutusten ja liukumien arvioihin.

Jutun kuvituksen kaaviossa on esitetty ansiotasoindeksin prosenttimuutos toimialaluokituksen pääluokkatasolla vuosina 2005–2016. Yhdentoista vuoden aikana ansiokehitys on ollut nopeinta toimialalla rahoitus- ja vakuutus (43,4 prosenttia) sekä julkisen hallinnon toimialalla (41,0 prosenttia). Hitainta ansiokehitys on ollut majoitus- ja ravitsemustoiminnassa sekä teollisuuden toimialalla, joissa ansiot ovat nousseet 29 prosenttia vuosina 2005–2016.

Johtajien ansionkehitys yksityisellä nopeinta

Nopeinta ansiokehitys on 2010-luvulla ollut yksityisen sektorin johtajilla (21,9 prosenttia). Yksityisen sektorin yritysten ylin johto ei kuitenkaan ole mukana tarkastelussa, koska Tilastokeskus ei saa näitä koskevia tietoja työnantajilta.

Kuntasektorilla johtajien ansiot ovat nousseet 15 prosenttia ja valtiolla 11,9 prosenttia vuosina 2010–2016. Julkisella sektorilla ansiokehitys eri ammattiluokissa on ollut tasaisempaa kuin yksityisellä sektorilla.