Palkkatasa-arvo vaatii avoimuutta | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Palkkatasa-arvo vaatii avoimuutta

16.10.2018 klo 13:23
|

Tasa-arvovaltuutettu luovutti tänään selvityksen palkka-avoimuudesta perhe- ja peruspalveluministerille. – Nyt tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, palvelusektorin johtaja Minea Pyykönen Ammattiliitto Prosta kertoo.

Pro Uutiset / Lähde: STM:n tiedote 16.10.2018

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara luovutti tänään selvityksen palkka-avoimuudesta tasa-arvoasioista vastaavalle perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle.

Yksittäisen työntekijän oikeutta saada palkkatietoa on parannettava, jotta työntekijä voisi havaita mahdollisen palkkasyrjinnän ja hakea oikeussuojaa. Jotta perusteettomat palkkaerot saataisiin esille, tulee myös tasa-arvolain palkkakartoitusta koskevia säännöksiä tarkentaa, toteaa Maarianvaara.

Palkkakartoituksella selvitetään, kohdellaanko naisia ja miehiä palkkauksessa tasa-arvoisesti.

– Olemme samaa mieltä selvityshenkilö Maarianvaaran kanssa siitä, että samapalkkaisuutta ei voi toteuttaa ilman tietoa palkoista ja niiden perusteista. Tällä hetkellä tätä tietoa ei ole vielä riittävästi, palvelusektorin johtaja Minea Pyykönen Ammattiliitto Prosta kertoo.

Selvitys: palkka-avoimuutta edistettävä lainsäädännöllä

Maarianvaaran mukaan palkka-avoimuutta tulee edistää erityisesti lainsäädännöllä. Näin voidaan ottaa huomioon tasapuolisesti työnantajien ja kaikkien työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet, muun muassa henkilötietojen suoja. Työmarkkinajärjestöjen ja työpaikkojen toimenpiteet täydentävät lainsäädäntöä.

Ammattiliitto Pro on ajanut läpinäkyviä palkkausjärjestelmiä ja avointa keskustelua palkoista niin julkisessa keskustelussa kuin työehtosopimusneuvotteluissa.

– Palkkatasa-arvo ei ole kehittynyt riittävästi ja nyt tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Selvityksessä ehdotetut lakimuutokset – kuten palkkakartoituksen tekeminen heti palkanosittain sekä henkilöstön edustajien osallistumisoikeus olla mukana tarkastelemassa myös yksilötason palkkatietoja – ovat sellaisia, joita Pro on ajanut jo pitkään, Pyykönen summaa.

Ammattiliitto Pro pitää myös kehittämisen arvoisena selvityksen esitystä siitä, että työnantajalla olisi velvollisuus julkaista tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset internet-sivuillaan.

– Tällä hetkellä suunnitelmista ja palkkakartoituksista ei tiedoteta riittävästi edes työpaikkojen henkilöstölle, Pyykönen jatkaa.

Kolmikantainen työryhmä tekee esityksen lainsäädännön muutoksista

Ministeri Saarikko aikoo kutsua koolle kolmikantaisen työryhmän, joka tekee esityksen lainsäädännöllisistä muutoksista, joita palkka-avoimuuden vahvistaminen edellyttää. Työryhmän toimikausi mitoitetaan niin, että sen esitykset ovat käytettävissä seuraavissa hallitusneuvotteluissa.

Ammattiliitto Pro kannattaa ministeri Saarikon esitystä kolmikantaisesta työryhmästä.

– Palkkasyrjintä on jätettävä historiaan. Selvitystyö antaa työryhmän työlle hyvän pohjan, Pyykönen summaa.

#samakiitos kuuluu kaikille

Ammattiliitto Pron #samakiitos-kampanjassa nostetaan esille se, että palkka-avoimuus ja palkoista puhuminen pienentävät palkkasyrjintää. Sama palkka eli #samakiitos kuuluu sukupuolesta riippumatta kaikille samasta ja samanarvoisesta työstä.