Pron johtajat: Hitaasti kohti kasvua | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pron johtajat: Hitaasti kohti kasvua

29.1.2015 klo 10:54
| |

Suomen talous kasvaa hitaasti kohti parempaa, arvioivat Pron johtajat teollisuuden, palvelujen, finanssi- sekä ict-alojen talouskehitystä.

Pro Uutiset/Nina Tuomainen/Katja Palhus/ Palkansaajien tutkimuslaitos

Suomen teollisuuden tilauskannat ovat erityisesti teknologiateollisuudessa vahvistuneet nopeasti. Öljyn hinnan ja euron halpeneminen vahvistavat Suomen teollisuuden kilpailukykyä ja vientimahdollisuuksia, arvioidaan Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennusteessa, joka julkaistiin marraskuussa 2014. 

– Teollisuuden talous- ja työllisyystilanne on kokonaisuutena tarkastellen hitaasti paranemassa ja valoa on nähtävissä tunnelin päässä, kommentoi ennustetta teollisuussektorin johtaja Markku Palokangas Ammattiliitto Prosta.

Kemianteollisuus toimii viennin veturina ja toimialan tilanne on vakaa. Metsäteollisuuden investoinnit Suomeen ovat kasvussa ja kysyntää riittää erityisesti sellulla ja pakkausten raaka-aineella. 

– Suomen teollisuudesta on viime vuosina poistunut tuotantokapasiteettia. Kun kysyntä kasvaa, voi tuotantokapasiteetti muodostua pullonkaulaksi, jos uusia investointeja ei tehdä, arvioi Palokangas.

Teknologiateollisuuden osalta kysyntä on paranemassa ja tilaukset kasvussa, mutta investointituotteiden kysyntä on Euroopan ja Venäjän taloustilanteesta johtuen edelleen heikkoa. 

Kysyntä siirtyy palvelusektorille

Palvelualat ovat kasvussa tai kääntyvät kasvuun tämän vuoden aikana, arvioidaan Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennusteessa.

– Teollisuuden liikkeet vaikuttavat moniin palvelualojen toimijoihin, joten äkilliset muutokset teollisuudessa heijastuvat suoraan tai viiveellä palvelualojen kehitykseen, muistuttaa palvelusektorin johtaja Else-Mai Kirvesniemi Ammattiliitto Prosta.

Pientalorakentaminen on edelleen lievässä taantumassa kotimaan heikon kysynnän takia. Korjausrakentamisen ja muutamien suurhankkeiden ansiosta rakennusalan tuotannon arvioidaan kuitenkin kääntyvän kasvuun vuoden 2015 aikana.

Kuljetus- ja logistiikka-alat ovat yleisesti ottaen varovaisessa kasvussa. Ilmaliikenne on suhdanneherkkä ala ja sitä vaivaa monien yritysten kannattavuusongelmat.

– Toimiala on vuoden 2009 jyrkän romahduksen jälkeen kuitenkin ennusteen mukaan positiivisessa kasvusuunnassa, Kirvesniemi toteaa.

Sääntömuutokset ravistelevat finanssialaa

Rahoitusala, vakuutusala sekä luottotieto- ja perintäala tuottavat elintärkeitä tukitoimintoja teollisuudelle ja palvelualoille.

Niiden menestykseen vaikuttaa paitsi muiden toimialojen tilanne, myös vahvasti finanssialan muuttuva lainsäädäntö, direktiivit ja valvonta.

– Vuoden 2007 finanssikriisin puhkeamisen jälkeen uutta rahoitus- ja vakuutusalan EU-säätelyä on tähän mennessä tuotettu noin 60 000 sivua, kertoo finanssisektorin johtaja Antti Hakala Ammattiliitto Prosta.

 Pankkialalla sääntely vaikuttaa paitsi liiketoimintalogiikkaan myös pankkirakenteisiin.

– Pienimmille pankeille uudistuvat sääntely- ja kannattavuusvaatimukset sekä tiukentuneet hallinnointivaatimukset tekevät itsenäisenä pankkina toimimisen hyvin vaikeaksi, Hakala toteaa.

Vakuutusalalla yksittäisen vahinkovakuutusyhtiön tulokseen puolestaan saattaa vahvastikin vaikuttaa toteutuneiden vahinkojen määrä, sillä esimerkiksi myrskyt ovat hankalasti ennustettavissa.

Perintäala on puolestaan luonteeltaan hieman kontrasyklinen: jos taloudessa yleisesti on vastatuulta, perintäalalla riittää työtä. Ala on kuitenkin herkkä lainsäädäntömuutosten vaikutuksille.

Ict- ja viestintäalan tuottavuus lisääntyy

Digitalisaation eteneminen ict-alalla näkyy tunnusluvuista selvästi, selviää Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousraportista.

Palveluiden osalta kehitys digitalisaatiossa nopeinta juuri televiestinnässä. Tämä tarkoittaa työllisten määrän vähenemistä, mutta samalla tuottavuuden ja arvonlisäyksen nousua.

Arvonlisäys kasvaa raportin perusteella seuraavan kahden vuoden ajan huikeasti, kahdeksan prosenttia vuonna 2015 ja 6,7 prosenttia vuonna 2016. Tuottavuus kasvaa myös nopeasti, 10,3 prosenttia vuonna 2015 ja jopa 11 prosenttia seuraavana vuonna.

– Isossa kuvassa tärkeää on huomata, että televiestintä on kasvanut ja jatkaa kasvuaan muuta kansantaloutta nopeammin. Niinpä ei kannata tuijottaa pelkkiä makrotalousmittareita, joiden perusteella ict-alan tilasta Suomessa voisi saada todellista heikomman kuvan, toteaa, ict-alan sopimusalavastaava Karri Lybeck Ammattiliitto Prosta.

Ukraina on kysymysmerkki Euroopan taloudelle

Suomen talouden ja sen teollisuuden kehityksen suurimmat riskit liittyvät kansainväliseen talouteen ja varsinkin Ukrainan kriisin ratkaisuun, arvioidaan Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennusteessa. Tilanteen uusi kärjistyminen ei vain leikkaisi lisää kutistuvaa itävientiä vaan aikaansaisi epävarmuuden, joka heikentäisi investointeja koko Euroopassa.

Vastaavasti Ukrainan kriisin liikahtaminen nykyisestä jäätyneestä tilanteesta kohti parempaa heijastuisi positiivisesti myös Suomen talouteen.