Pron kysely: Palkkojen avoimuutta pitäisi lisätä | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pron kysely: Palkkojen avoimuutta pitäisi lisätä

1.11.2018 klo 08:00
|

Ammattiliitto Pron kyselyn mukaan palkkojen avoimuutta pitäisi lisätä. Naisista enemmistö koki palkkansa epäoikeudenmukaisena ja oli miehiä useammin palkka-avoimuuden kannalla.

Pro Uutiset

Palkka-avoimuuteen ollaan valmiita, selviää Ammattiliitto Pron kyselystä. Vastaajista 77 prosenttia oli sitä mieltä, että palkkojen avoimuutta tulee lisätä. Palkka-avoimuutta vastaan oli 11 prosenttia vastaajista. 12 prosenttia ei osannut sanoa.

Naiset olivat palkka-avoimuuden kannalla miehiä useammin. Palkka-avoimuus voi kuitenkin lisätä palkkaoikeudenmukaisuutta ja palkkatyytyväisyyttä.

Vastaajista 87 prosenttia tiesi mihin oma palkka perustuu, 9 prosenttia ei osannut sanoa ja 4 prosenttia ei tiennyt. Miehet tiesivät oman palkkauksensa perusteet naisia useammin.

Hyvin toimiva palkkausjärjestelmä voi nostaa keskiarvopalkkaa jopa kymmenen prosenttia, selviää Pron työmarkkinatutkimuksesta.

Hieman yli puolet eli 52 prosenttia vastaajista piti omaa palkkaansa oikeudenmukaisena ja 37 prosenttia epäoikeudenmukaisena. 11 prosenttia ei osannut vastata.

Naisista enemmistö koki palkkansa epäoikeudenmukaisena. Miehistä suurin osa taas koki palkkauksensa olevan oikeudenmukainen.

Pro kysyi palkka-avoimuudesta kesällä

Ammattiliitto Pro kysyi SuomiAreenalla 16.–20. heinäkuuta 475 porilaiselta mielipidettä palkkojen avoimuudesta. Vastaajista naisia oli 60 prosenttia, miehiä 39 prosenttia ja muunsukupuolisia prosentti.

Työsuhteessa oli 77 prosenttia vastaajista, eläkeläisiä oli 11 prosenttia, opiskelijoita oli 7 prosenttia ja työttömiä oli 5 prosenttia.

#samakiitos kuuluu kaikille

Ammattiliitto Pron #samakiitos-kampanjassa nostetaan esille se, että palkka-avoimuus ja palkoista puhuminen pienentävät palkkasyrjintää. Sama palkka eli #samakiitos kuuluu sukupuolesta riippumatta kaikille samasta ja samanarvoisesta työstä.