Rakennusalan toimihenkilöiden määrä sekä ansiot kasvoivat | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Rakennusalan toimihenkilöiden määrä sekä ansiot kasvoivat

13.3.2019 klo 08:00
|

Rakennemuutos ravistelee toimihenkilökenttää: rahoitusalalla toimihenkilöiden määrä laski, rakennusalalla taas nousi vuodesta 2017. Tulospalkkiot pysyivät Pron suurimpiin kuuluvien yksityisen sektorin sopimusalojen osalta ennallaan, mutta työtä sukupuolten välisen palkkatasa-arvon eteen täytyy tehdä yhä, selviää EK:n palkkatilastoista.

Pro Uutiset / Lähde: EK:n palkkatilastot

Elinkeinoelämän keskusliitto tarkasteli viidenkymmenen alan ansiotaso- ja ansiokehitystietoja syyskuusta 2017 syyskuuhun 2018. Palkkatilastot kertovat, millaisia palkkoja eri aloilla, eri tehtävissä ja eri henkilöstöryhmissä on maksettu. Palkkatiedot tilastointia varten kerätään sähköisesti suoraan EK:n jäsenyritysten palkkakirjanpidosta.

Sopimusalavastaava Mika Mäkelä tutustui tilastoihin kuuden Ammattiliitto Pron suurimpiin kuuluvien yksityisen sektorin sopimusalojen eli energiateollisuuden, kemianteollisuuden, rahoitusalan, rakentamisen, teknologiateollisuuden ja ict-alan toimihenkilöiden näkökulmasta.

Rakennusalalle lisää toimihenkilöitä

Palkkatilastojen perusteella on nähtävissä voimakas toimihenkilökentän rakennemuutos.

– Se näkyy erityisesti rahoitusalalla, jossa suorittavan tason toimihenkilöiden määrä putosi vuodessa lähes kymmenen prosenttia, kertoo sopimusalavastaava.

Rakennemuutos on ollut päinvastainen rakennusalalla, jossa vahvan suhdanteen siivittämänä toimihenkilöiden määrä kasvoi yli kuusi prosenttia.

Ansiokehitys oli vahvaa kaikilla kuudella alalla

Identtisillä henkilöillä tarkoitetaan tilastoinnin piirissä molempina ajankohtina olleita henkilöitä. Kaikilla aloilla identtisten henkilöiden osalta säännöllisen työajan ansiokehitys kasvoi yli kolmella prosentilla.

– Rakennusalalla identtisten henkilöiden ansiokehitys oli vahvinta eli ansiot kasvoivat tilastokauden aikana melkein kuusi prosenttia, kertoo sopimusalavastaava.

Sukupuolten välinen palkkaero kutistui

Sopimusalavastaavan mukaan sukupuolten välinen palkkaero on kutistunut kaikilla aloilla. Työ palkkatasa-arvon eteen kuitenkin jatkuu.

– Sukupuolten välinen palkkaero esimerkiksi energiateollisuudessa on vielä lähes kaksikymmentä prosenttia, eli 750 euroa kuukaudessa.

Ansioiden hajonnat -tilastosta havaitaan, että erityisesti ylimpään tulokymmenykseen kuuluvien toimihenkilöiden osalta palkkaerot ovat selkeästi keskiarvoa suuremmat.

– Tämä näkyy erityisesti rahoitusalalla, jossa palkkaero kokonaisuudessaan on 2,4 prosenttia, mutta ylimmässä tulokymmenyksessä yli nelinkertainen, kertoo sopimusalavastaava.

Tulospalkkiot ennallaan

Toimihenkilöiden saamat tulospalkkiot olivat lähes samantasoisia kuin edelliselläkin tilastokaudella.

– Suurimmat tulospalkkiot maksettiin rakennusalalla. Miehet saavat selkeästi naisia enemmän tulospalkkioita – tämä on edelleen merkittävä tasa-arvo-ongelma, kertoo sopimusalavastaava.