STTK: Budjetissa huomio kasvukilpailukyvyn parantamiseen | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

STTK: Budjetissa huomio kasvukilpailukyvyn parantamiseen

11.8.2016 klo 17:00
|

Ministeri Petteri Orpo (kok.) esitteli tänään hallituksen budjettiesityksen.  STTK:n mukaan hallituksen työllisyyspolitiikassa käytetty jo tarpeeksi keppiä.

- Työttömyyttä voidaan alentaa esimerkiksi lisäämällä aikuisten oppisopimuspaikkoja ja parantamalla mahdollisuuksia opiskella työttömyysturvalla, sanoo pääekonomisti Ralf Sund STTK:sta.

Pro Uutiset/STTK

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) esitteli tänään talousarvioesityksen vuodelle 2017.

Työllisyyspolitiikassa keppien ja porkkanoiden tasapaino on tärkeä. Eduskunta käsittelee jo nyt hallituksen työllisyyspoliittisia esityksiä kuten työttömyysturvan keston lyhentämistä, työnhakuvelvoitteiden kiristämistä, koeaikojen pidentämistä ja määräaikaisuuden käytön helpottamista pitkäaikaistyöttömin osalta. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n mielestä hallituksen jo tehdyissä päätöksissä painottuukin liiaksi keppien käyttö. 

STTK katsoo, että hallituksen tulee budjettiriihessä keskittyä työttömien työllistymismahdollisuuksia parantaviin toimiin.

- Työttömyyttä voidaan alentaa työttömien osaamista vahvistamalla esimerkiksi lisäämällä aikuisten oppisopimuspaikkoja ja parantamalla mahdollisuuksia opiskella työttömyysturvalla. Työn perässä liikkumiseen voidaan kannustaa parantamalla työmatkakulujen verovähennysoikeutta työttömän työllistyessä. Yritysten työllistämisedellytyksiä voidaan puolestaan vahvistaa alentamalla sivukuluja määräaikaisesti yrittäjän palkatessa ensimmäinen vieras työntekijä, STTK:n pääekonomisti Ralf Sund muistuttaa.

STTK mielestä kilpailukykysopimus tarvitsee tuekseen kasvun edellytyksiä ja työvoiman kysyntää tukevaa politiikkaa. 

- Talouden tuottavuutta voidaan parantaa lisäsatsauksilla infra-investointeihin kuten liikenneväyliin ja tietoliikenneyhteyksiin, sekä tutkimukseen- ja tuotekehitykseen. Ne tuovat sijoitetut rahat julkiseen talouteen takaisin korkojen kanssa. Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien ja työllisyyden lisäämiseksi STTK käynnistäisi valmistelun T&K-verovähennyksestä. Viennin tukemiseksi on korotettava Finnveran valtuuksia vientiluototuksen ja vientitakausten osalta, STTK:n johtaja Jukka Ihanus toteaa.

- On hyvä, että VM:n budjettiesityksessä on mukana kilpailukykysopimuksen kattavuuden kautta saavutettu palkkaverotuksen alentaminen. Tämä tukee osaltaan palkansaajien ostovoimaa ja sitä kautta talouskasvua. Tuloverotuksen osalta koko liikkumatila pitäisi kuitenkin käyttää palkansaajien verotuksen keventämiseen työnteon kannustimien vuoksi, Ihanus muistuttaa.