Suomalainen tienasi 2 600 euroa kuukaudessa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro Uutiset / Tilastokeskus: Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden jakauma vuonna 2017

Palkansaajan yleisin kokonaisansio oli 2 600 euroa kuukaudessa vuonna 2017. Tämä selvisi Tilastokeskuksen palkkarakennetilastosta.

Kokonaisansiot sisältävät peruspalkan lisäksi kaikki palkanlisät, ylityöansiot ja luontoisedut, mutta eivät tulospalkkioita tai lomarahoja. Kokonaisansiot ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.

Palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 2 816 euroa kuukaudessa. Mediaani tarkoittaa, että puolet ansaitsi tätä vähemmän, ja puolet enemmän.

Kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 087 euroa kuukaudessa. 60 prosenttia ansaitsi keskiarvoa vähemmän. Tätä selittää se, että suuret kokonaisansiot nostavat keskiarvoa.

Kilpailukykysopimus näkyy tuntiansioissa

Työmarkkinajärjestöt solmivat kesällä 2016 kilpailukykysopimuksen (kiky). Sopimus kattaa työajan pidentämisen osalta kaikki järjestyneet alat pois lukien elintarviketeollisuuden, rakennusteollisuuden ja kuljetusalan.

Yksityisellä sektorilla keskimääräinen säännöllinen työaika kasvoi edellisvuodesta, ja keskimääräinen kokonaistuntiansio oli vuonna 2017 kokoaikasilla palkansaajilla aavistuksen vuotta 2016 pienempi.

Kiky-sopimuksessa määriteltiin 24 tunnin pidennys vuosityöaikaan. Työajanpidennyksen tuntiansioita laskeva laskennallinen vaikutus oli säännöllisen työajan määrästä riippuen 1,3–1,5 prosenttia.