Suomalaiset erityisen tyytymättömiä tele- ja viestintäpalveluihin | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro Uutiset/lähde: TEM

EU-maiden kuluttajat kaipaavat selvää kohennusta tele- ja viestintäpalvelujen laatuun.

Internet- ja matkapuhelinpalveluissa sekä televisiokanavien tilauksissa on ongelmia koko EU:n alueella, mutta Suomessa nämä markkinat toimivat kansalaisten mielestä unionin keskitasoa huonommin.

 EU:n kuluttajatulostaulukon mukaan myös optikkoalan tuotteet, kirjat, aikakauslehdet ja sanomalehdet ovat markkina-alueita, joilla on Suomessa enemmän ongelmia kuin muutoin unionin alueella.

Rahoituspalvelut suomalaiset sen sijaan rankkaavat kohtuullisen hyviksi – keskimääräistä arviota paremmiksi.

Samoin kuluttajat Suomessa arvioivat muita EU-kansalaisia myönteisemmin juna- ja joukkoliikennettä. Selvitys on kuitenkin tehty ennen VR:n lippu-uudistusta.

EU:n komissio on koonnut ja teettänyt tilastoja kuluttajamarkkinoista kolme vuotta.

Muuta aiheeseen liittyvää

EU:n kuluttajatulostaulu lokakuu 2011