Valtio käynnistää erikoistoimet Talvivaaran toiminnan takaamiseksi | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Valtio käynnistää erikoistoimet Talvivaaran toiminnan takaamiseksi

6.11.2014 klo 14:50
|

Valtio varautuu välittömästi 50 miljoonan euron kuluihin kohdennettavaksi ympäristönhoidon varmistamiseen ja kaivoksen toiminnan vakauttamiseen, kertoo elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Pro Uutiset / Katri Kangas / lähde: TEM

Talvivaaran toimintaa kaivosalueella ei voida ympäristöriskien vuoksi lopettaa, vaikka yhtiö menisi konkurssiin, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori totesi tiedotustilaisuudessa iltapäivällä.

– Valtio tulee ottamaan tilanteen heti haltuunsa ja huolehtii siitä, että toimintaa pidetään yllä siten, ettei mitään odottamatonta pääse tapahtumaan. Kaivosprosessit pidetään yllä, Vapaavuori kertoi.

Valtiolle Talvivaaran Sotkamon konkurssin johdosta aiheutuvia kokonaiskustannuksia on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida, sillä niihin vaikuttavat esimerkiksi tarvittavien ympäristötoimenpiteiden määrä sekä kaivoksen tulevaisuutta koskevat ratkaisut.

Konkurssipesä on vastuussa siitä, ettei kaivoksen toiminnan ylläpito tai mahdollinen alasajo aiheuta ympäristövahinkoja. Valtio varmistaa, että konkurssipesällä on riittävät resurssit ja osaaminen hallita ympäristöriskejä.

– Ympäristöviranomaiset jatkavat työtään Talvivaaran ympäristöongelmien ratkaisemiseksi normaalisti ja kaikkia lupaehtoja on jatkossakin noudatettava. Myös vesienhallinnan vaatimat välttämättömät investoinnit toteutetaan konkurssista huolimatta, Vapaavuori painottaa.

Käräjäoikeus määrää Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle pesänhoitajan, joka ottaa omaisuuden haltuunsa. Pesän selvitystä on mahdollista jatkaa julkisselvityksenä, jolloin vastuu ja päätösvalta siirtyvät pesänhoitajalta ja velkojilta viranomaiskäsiin. Julkisselvityksen puolesta voivat puhua esimerkiksi ympäristösyyt.

Konkurssipesä tarvitsee työntekijöitä

Talvivaaran kaivos on työllistänyt Kainuun alueella yhteensä noin 1 500 työntekijää suoraan ja välillisesti. Tämä on noin 4 prosenttia koko Kainuun työvoimasta. Lisäksi konkurssilla voi olla vaikutuksia kuljetusalan yrityksiin, raaka-ainetoimittajiin sekä nikkelin jatkojalostajiin ympäri Suomea.

Konkurssi tietää Vapaavuoren mukaan välittömästi kaivoksen alueella ja lähiympäristössä joitain satoja irtisanomisia.

– Konkurssipesä tarvitsee suuren osan työntekijöistä hoitamaan prosessia, hän kuitenkin muistutti. Työntekijät siis palkataan uudelleen.

Pidemmällä aikavälillä Kainuuseen pyritään luomaan uusia työpaikkoja. Työ- ja elinkeinoministeriö olettaa, että Kajaanin seutukunta hakee äkillisen rakennemuutoksen alueen asemaa.

Valtio menettää pahimmillaan 200 miljoonaa

Valtio menettää pahimmillaan suoraan noin 200 miljoonaa euroa olettaen, että myös Talvivaaran emoyhtiön toiminta lakkaa, ministeri kertoi. Rahasumma koostuu menetyksestä emoyhtiön pääomistajana, lainoittajana Finnveran kautta sekä Tekesin kautta tehtyinä rahoituksina.

Kokonaisuudessaan Talvivaaran tilanne on epäselvä, sillä pörssilistattu emoyhtiö Talvivaaran Kaivososakeyhtiö jatkaa edelleen yrityssaneerauksessa. Kaupankäynti sen osakkeilla on kuitenkin keskeytetty.

– Valtion kokonaisedun kannalta onnellisinta olisi, että kaivokselle löytyisi uusi omistaja, Vapaavuori sanoi.

Valtio oli Vapaavuoren mukaan viimeiseen asti mukana Talvivaaran rahoitusneuvotteluissa. Lähtökohtana kuitenkin oli, että valtio voi osallistua ainoastaan sellaiseen rahoitusratkaisuun, johon osallistuu teollisia tai kaupallisia toimijoita vähintään vastaavin osuuksin ja ehdoin. Neuvottelujen kulmakivenä on ollut, ettei valtio voi olla päävastuullisena rahoituksessa.

– Yli vuoden kestäneistä ponnisteluista huolimatta Talvivaara ei pystynyt houkuttelemaan riittävää rahoitusta kaupallisilta toimijoilta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on talouspoliittisen ministerivaliokunnan valtuuttamana perustanut Talvivaara-toimiston, jonka tehtävänä on eri viranomaisten välisen toiminnan koordinointi, ympäristöasioiden hoidon seuranta, valtion varojen käytön seuranta ja asiantuntijatuen tarjoaminen. Yhteistyöelimenä on jo vuoden ajan toiminut Talvivaara-kriisiryhmä, jonka työhän ovat osallistuneet ministeriöt, Kainuun ELY-keskus ja konkurssiasiamiehen toimisto.