Veronumeromenettelyn laajentaminen telakoille on oikea tavoite – erityisryhmille tehtävä perusteltu poikkeus | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Veronumeromenettelyn laajentaminen telakoille on oikea tavoite – erityisryhmille tehtävä perusteltu poikkeus

11.1.2021 klo 10:21
|

Ammattiliitto Pro pitää veronumeron laajentamista laivanrakennusalalle tarpeellisena ja tervetulleena uudistuksena.

Pro Uutiset / Tiedote 11.1.2021 

- Positiiviset kokemukset rakennusteollisuudesta osoittavat, että veronumerolla voidaan vähentää harmaata taloutta ja hillitä epätervettä kilpailua, Osmo Salo toteaa. Salo toimii Meyerin telakan toimihenkilöiden pääluottamusmiehenä Turussa. 

Salon mukaan käytännön kokemus telakoilta kuitenkin osoittaa, että tiettyjen erityisryhmien kohdalla olisi hyvä tehdä poikkeus.

- Telakoilla työskentelee pieniä erikoisammattiryhmiä, kuten varustamoiden ja luokituslaitosten edustajia, jotka eivät suoraan osallistu laivanrakennusprojektiin. Laivan laitteiden ja järjestelmien käyttöönottotöihin tulevilla asiantuntijoilla on kriittinen rooli aluksen käyttöönotossa, mutta veronkierron riski on häviävän pieni. Lisäbyrokratia voi hidastaa näiden ryhmien työskentelyä ja lopputuloksena voi pahimmillaan olla aluksen käyttöönoton tarpeeton viivästyminen, Salo toteaa.

Pro rajaisi veronumeromenettelyn ulkopuolelle telakoiden erityisryhmät

Hallituksen esityksen luonnoksessa veronumeromenettelyn laajentamisesta ehdotetaan, että koko telakka-alalla otetaan käyttöön veronumeromenettely. Tavoite on osa hallitusohjelman mukaista harmaan talouden torjunnan toimenpideohjelmaa.

Ammattiliitto Pro kiittää hallituksen tavoitetta harmaan talouden kitkemiseksi, mutta samalla yhtyy Meriteollisuus ry:n muutostoiveisiin rajata telakoiden erityisryhmät veronumeromenettelyn ulkopuolelle.

Pro pitää myös hyvänä korona-aikana käyttöön otettua digitaalista veronumerokäsittelyä ja toivoo sen hyödyntämistä myös telakoilla.  

Ammattiliitto Pro on sopijaosapuoli meriteollisuudessa sovellettavassa teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksessa.