Aktiivimallin leikkuri leikkaa iäkkäiltä | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Aktiivimallin leikkuri leikkaa iäkkäiltä

12.4.2018 klo 12:35
|

Aktiivimalli on lisännyt jäsenten työllistymistä vain marginaalisesti mutta tuonut kassan työntekijöille lisää työtä. 

Pro Uutiset / Natasha Petrell, Unionimedia

Työttömyyskassa Prolla ei vielä ole virallisia tilastoja siitä, kuinka monelta kassan jäseneltä aktiivimalli leikkaa ansiosidonnaista korvausta.

– Tilastot lasketaan etuuden maksupäivän mukaan, mutta tilanne elää, sillä kaikki eivät ole vielä laittaneet hakemusta sisään, palvelupäällikkö Petri Nyyrölä sanoo.

Kassanjohtaja Mervi Ruokola uskoo, että vasta toukokuussa heillä on kokonaiskuva tilanteesta.

Hän muistuttaa, että noin 40 prosenttia päivärahan hakijoista täyttää joka tapauksessa aktiivisuuden ehdot ilman erillistä tarkastelua. Heitä ovat esimerkiksi sovitellun päivärahan saajat. Vuoden 2017 viimeisimmällä neljänneksellä työttömistä prolaisista sitä sai 15 prosenttia, vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 16 prosenttia.

Aktiivimalli työllistää kassaa

Hallinnollisesti raskaan aktiivimallin myötä kassan työ on lisääntynyt.

– Se, mitkä työvoimaviranomaisten järjestämät palvelut täyttävät aktiivisuusmallin ehdot, on ollut työlästä selvittää, Mervi Ruokola sanoo. 

Kokonaan työttömien etuuksien maksaminen on tähän asti tapahtunut automaattisesti, ja vain palkkatuloa saaneiden etuudet ovat kiertäneet käsittelijän kautta.

– Nyt myös aktiivitoimenpiteissä olleiden hakemukset menevät käsittelijälle, etuuspäällikkö Sari Järvinen sanoo.

Päivärahojen maksuajat eivät kuitenkaan pitene muutamaa päivää enempää, kassasta luvataan. Tähän asti etuudet on maksettu kahden työpäivän kuluttua hakemuksen jättämisestä. 

Lopulliset tilastot puuttuvat

Työttömyyskassassa on satunnaisotannalla katsottu, keihin aktiivimalli iskee pahimmin.

– Vaikka lopullisia tilastoja ei ole, nyt jo näkee, että päivärahan alenema tulee koskemaan erityisesti iäkkäämpiä, Petri Nyyrölä toteaa.

Kassaan on tullut puheluita yli 60-vuotiailta, jotka eivät pääse työllistämistä edistäviin tai muihin työvoimaviranomaisten järjestämiin palveluihin, mutta eivät myöskään töihin.

Leikkurin voi välttää tekemällä kolmen kuukauden aikana vähintään 18 tuntia töitä, olla viikon ajan aktivointitoimissa tai tienata 241 euroa yrittäjätuloa.

Petri Nyyrölä huomauttaa, että ihmiset ovat pyrkineet olemaan aktiivisia, hakeneet töihin ja koulutukseen, mutta hakemista itsessään ei vielä lasketa aktiivisuudeksi.

– Pelkästä hakemisesta ei saa aktiivisuusmerkintää vaan vain siitä, että saa paikan, Mervi Ruokola huokaa. 

Sari Järvinen pelkää, että malli alkaa vääristää työmarkkinarakennetta.

– Meiltä kysytään, minkä tasoinen palkka riittää aktivisuusehdon täyttämiseksi vaikka pitäisi puhua siitä, mitä kyseisestä työstä kuuluisi maksaa.

Kaikki koulutus hyväksyttävä

Työttömyyskassa on informoinut jäseniä siitä, millä aktiivisuuden edellytykset täyttyvät. Kassa ei kuitenkaan voi vaikuttaa siihen, kuka töihin tai koulutukseen pääsee.  

– Olen sanonut jäsenille, että ovat yhteydessä TE-toimistoon, jotta pääsisivät palveluun, Sari Järvinen sanoo.

Hallitus päätti kehysriihessä, että liittojen koulutus kelpaa jatkossa aktiivisuudeksi. Muutoksen aikataulu tosin on vielä auki.

Myös kassan näkökulmasta on järkevää hyväksyä kaikki koulutus ja palvelut aktiivisuuden mittareiksi. Tällä hetkellä työvoimakoulutuksia järjestävät monenlaiset toimijat.

– Liiton kurssit on varmasti suunniteltu niin, että ne aidosti lisäisivät ihmisen työllistymistä. Pron olemassa olevia koulutuksia voitaisiin helposti räätälöidä niin, että aktiivisuusehto täyttyisi, Ruokola sanoo. 

Ruokolan mukaan myös kolmannen sektorin voisi ottaa mukaan ja vapaaehtoistoiminnalla osoittaa aktiivisuus.

– Monella toimijalla on valmiiksi koordinoitua toimintaa esimerkiksi vanhusten tai vammaisten parissa.

Toisaalta Ruokola olisi valmis myös poistamaan koko nykyisen aktiivimallin.

– Tiedämme, että suurin osa työttömistä on aktiivisia ilman keppiä. Ne, jotka eivät ole aktiivisia, tarvitsisivat henkilökohtaista sparrausta ja valmennusta.