Ammattiliitto Pro hyväksyi uusia työ- ja virkaehtosopimuksia | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Ammattiliitto Pro hyväksyi uusia työ- ja virkaehtosopimuksia

3.4.2020 klo 09:46
|

Ammattiliitto Pron hallitus on hyväksynyt valtion virka- ja työehtosopimuksen, Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n, Unigrafian ja Kansallisgallerian työehtosopimukset.

Pro Uutiset / Uutista päivitetty kello 11.45 ja kello 13

Ammattiliitto Pron hallitus on kokouksessaan hyväksynyt valtion virka- ja työehtosopimuksen, Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n, Unigrafian ja Kansallisgallerian työehtosopimukset. Myös muut neuvotteluosapuolet ovat hyväksyneet uudet työ- ja virkaehtosopimukset hallinnoissaan.

Valtion uusi virka- ja työehtosopimus

Valtion virka- ja työehtosopimus on sovittu ajalle 1.4.2020–28.2.2022, eli sopimuskausi on 23 kuukautta. Kilpailukykysopimuksen (kikyn) mukaiset työajan pidennykset poistuvat 1.10.2020 lukien.

Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 3,07 prosenttia. Yleiskorotus 1.8.2020 on 1,1 prosenttia ja 1.6.2020 on 0,97 prosenttia, kuitenkin vähintään 20,37 euroa.

Virastoerä on 1,0 prosenttia ja neuvottelut siitä on käytävä 15.3.2021 mennessä. Mikäli erän käytöstä ei päästä sopimukseen, se toteutetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena.

ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen palkkausjärjestelmän pitkään kestänyt siirtymäkausi saatetaan loppuun niin, että palkat maksetaan täysimääräisinä 1.6.2021.

Lisäksi sovittiin palkallisesta lisätyöstä. Kikystä johtuneet lomarahaleikkaukset päättyivät 31.12.2019, eli tulevan kesän 2020 lomarahat maksetaan leikkaamattomina.

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n uusi työehtosopimus

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n uusi työehtosopimus on sovittu ajalle 1.4.2020–31.3.2022, eli sopimuskausi on 24 kuukautta. Kilpailukykysopimuksen mukaisesta työajanpidennyksestä luovutaan.

Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 3,2 prosenttia. Yleiskorotus 1.8.2020 on 1,1 prosenttia ja 1.6.2021 on 1,1 prosenttia. Palkkasummat, joista prosentit lasketaan, ovat syyskuun palkat kumpanakin sopimusvuonna. Paikallinen erä 1.12.2020 on 0,5 prosenttia ja 1.12.2021 on 0,5 prosenttia.

Euromääräisiä palkkoja korotetaan kustannusvaikutusta vastaavasti palkankorotusten ajankohtina.

Lue lisää muista kirjauksista.

Unigrafian uusi työehtosopimus

Unigrafian yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa sovittiin sama sopimuskausi ja samat korotukset kuin yliopistojen työehtosopimuksessa. Kilpailukykysopimuksen mukaisesta työajanpidennyksestä luovutaan.

Sopimuskausi on 1.4.2020–31.3.2022, eli 24 kuukautta. Sopimuskauden aikana palkankorotukset 3,2 prosenttia. Yleiskorotus 1.8.2020 on 1,1 prosenttia ja 1.6.2021 on 1,1 prosenttia. Paikalliset erät ovat 1.12.2020 0,5 prosenttia ja 1.12.2021 0,5 prosenttia. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun palkkioita korotetaan 1.8.2020 lukien 1,6 prosentilla ja 1.6.2021 lukien 1,6 prosentilla.

Suurimmat tekstimuutokset koskevat työaikamääräyksiä sekä vuosilomaa, jonka määräytyminen muuttuu siirtymäsäännöksin.

Kansallisgallerian uusi työehtosopimus

Kansallisgallerian uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2020–31.3.2022, eli sopimuskausi on 24 kuukautta. Palkattomat kiky-tunnit poistuvat ja työaika palautuu vuoden 2016 tasolle 1.9.2020 alkaen. Palkkoja korotetaan 1.8.2020 ja 1.6.2021 yleiskorotuksilla, joka on 1,2 prosenttia. Tämän lisäksi sovittiin 1.9.2021 maksuun tulevasta 0,8 prosentin paikallisesta erästä. Paikallinen erä käytetään työnantajan päättämällä tavalla tehtäväkohtaiseen palkanosaan tai henkilökohtaiseen palkanosaan. Ennen päätöksentekoa työnantaja keskustelee luottamusmiesten kanssa paikallisen erän käyttö- ja jakoperusteista. Tehtävän vaativuustasoihin kohdistuvat esitykset käsitellään arviointiryhmässä.

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun palkkiota sekä euromääräisiä palkkoja korotetaan kustannusvaikutuksia vastaavasti.