Ammattiliitto Pron Malinen: Palkkatasa-arvosta ei tingitä | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Ammattiliitto Pron Malinen: Palkkatasa-arvosta ei tingitä

8.3.2017 klo 09:00
|

Tavoite palkkatasa-arvosta uhkaa karata yhä kauemmaksi. Palkkatasa-arvo on tavoite, josta ei tule tinkiä, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa. Naisten ja miesten välisen palkkaeron kaventamisen eteen tulee tehdä töitä joka päivä, eikä vain naistenpäivän juhlapuheissa.

Pro uutiset / Pron tiedote 8.3.2017

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen haluaa eroon puheesta naisten ja miesten töistä.

– Jos miesten ja naisten töistä tulisi kaikkien töitä, se tarkoittaisi palkkaerojen tasaantumista, parempaa työilmapiiriä ja sitä että kaikkien ihmisten potentiaali ja luovuus saataisiin käyttöön. Tämä merkitsisi myös parempaa tuottavuutta, Malinen toteaa. 

– Jos vastuu kodista ja lapsista voitaisiin jakaa miesten ja naisten kesken tasaisemmin, vahvistaisi se lasten oikeuksia kumpaankin vanhempaan, miesten oikeuksia isyyteen sekä naisten mahdollisuuksia työelämässä ja uralla. Työelämän tasa-arvon edistämiseen on lukemattomia hyviä syitä, Malinen jatkaa.

Lisää euroja osaaville naisille

Suomen historiassa naisilla ja miehillä oli työehtosopimuksessa eri palkkataulukot vielä 1960-luvulle asti. Samapalkkaisuuden edistämiseen velvoittavat kansainvälinen ja EU-oikeus sekä kansallinen lainsäädäntö. Silti kehitys on hidasta.

Ammattiliitto Pro on tutkinut Työmarkkinatutkimuksessaan työpaikkojen tasa-arvon tilaa. Selittämätön palkkaero, kun palkkojen vaihtelusta poistetaan työnkuva- ja muita taustatekijöitä, on pysynyt koko tarkastelun ajan (2008–2016) kahdeksassa prosentissa. Palkkaero kasvaa iän ja aseman myötä. 

– Tilanteen parantamiseksi tarvitaan konkreettisia keinoja, kuten luottamusmiesten tiedonsaantioikeuden parantamista, palkkatietojen avoimuuden lisäämistä, tasa-arvolain jämäkämpää valvontaa ja kunnollisia seurauksia lain rikkomisesta, Pron Malinen linjaa.

Puhutaan palkasta

Enemmistö (58 %) suomalaisista olisi valmis poistamaan palkkasalaisuuden tasa-arvon edistämiseksi. STTK:n selvityksen mukaan naiset (64 %) olisivat miehiä (51 %) valmiimpia salaisuuden purkamiseen. Myös luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta työpaikan palkoista tulisi parantaa. Palkasta puhuminen on myös jokaisen oma oikeus.

Perhevapaat uusiksi ja oikeus palata työhön

Perhevapaiden uudistamiseen on tällä hetkellä painetta, eri tahot tarjoavat omia mallejaan uudistustyön pohjaksi. Pro kannattaa perhevapaiden uudistamista, tavoitteena tulee olla, että vanhempainvapaat jakautuvat tulevaisuudessa tasaisemmin naisille ja miehille.  

– Myös perhevapaalta paluuseen tulee kiinnittää huomiota. Tyypillisimmät ongelmatilanteet liittyvät pitkältä perhevapaalta palaamiseen, kun työntekijän työtehtävät ovat "kadonneet" tai työntekijä on korvattu sijaisella, ja työnantaja tarjoaa irtisanomista tuotannollisista ja taloudellisista syistä, Malinen huomauttaa.