Asiantuntijat ja esimiehet säilyvät työaikalain piirissä | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Asiantuntijat ja esimiehet säilyvät työaikalain piirissä

12.4.2018 klo 11:04
|

Ammattiliitto Pron puheenjohtajan Jorma Malisen mukaan hallituksen kehysriihestä jäivät kaksijakoiset tunnelmat.

- Hallituksen päätökset työaikalain osalta olivat täysin oikeita. On keskeistä että asiantuntijat ja esimiehet säilyvät työaikalain piirissä. Aktiivimallin korjausliikkeet kertovat siitä, että kritiikkiin on reagoitu. Mutta samaan aikaan on vaikea ymmärtää millä tavalla nuorten määräaikaisuuksien mielivaltaisuus helpottaisi työllisyyttä. Irtisanomissuojan keventämisessä vuorostaan piilee riski pienille yrityksille itselleen, Malinen varoittaa. 

 

Päätökset työaikalaista tervetulleita

 

Hallitus päätti viedä työaikalakia eteenpäin säilyttämällä lain soveltamisalan nykyisessä laajuudessaan. Lisäksi paikallista sopimista edistetään nykyisen lainsäädännön pohjalta. 

 

- Työaikalain soveltamisalan säilyminen ennallaan on asiantuntijoille ja esimiehille erittäin tärkeä päätös. Asiantuntijoiden ja esimiesten rajaaminen lain ulkopuolelle olisi voinut aiheuttaa joillain prolaisilla toimialoilla yli viiden prosentin leikkaukset palkansaajien ansioihin, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa.

 

- Työaikalain parissa on tehty paljon töitä, hienoa että hallituksessa on kuultu Pron viesti. Soveltamisalan muutoksilla oltaisiin paitsi leikattu asiantuntijoiden ja esimiesten palkkoja, olisi muutoksella ollut myös vakavia seurauksia työsuojelun ja -turvallisuuden kannalta. Eli tässä on kiitos hallituksen suuntaan paikallaan, Malinen tiivistää.

 

- Työaikalaissa on kuitenkin vielä avoimeksi jääneitä kysymyksiä, kuten se miten joustotyö kirjataan lakiin. Näiltä osin joudumme vielä odottamaan hallituksen esitystä uudeksi laiksi, ennen kuin voimme arvioida lain mahdollisia vaikutuksia Pron jäseniin, Malinen lisää.

 

Irtisanomissuojan heikentämisessä piilee riskejä pienyrityksille 

 

Hallitus päätti kehysriihessään keventää irtisanomissuojaa alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Ammattiliitto Pro katsoo, että päätöksellä voi olla pienyritysten kannalta ei-toivottuja vaikutuksia, joita kehysriihessä ei ole huomioitu. Lisäksi ratkaisu on vähintään haasteellinen työntekijöiden yhdenvertaisuuden kannalta. Työehtojen heikentäminen pienemmissä yrityksissä johtaa suurten yritysten houkuttelevuuden kasvuun työntekijöiden silmissä.

 

Maissa, joissa työehdot ja irtisanomissuoja ovat polarisoituneet yrityskoon mukaan on pienillä yrityksillä hankaluuksia löytää osaavaa työvoimaa. Nuoret osaajat vaihtavat välittömästi suuriin yrityksiin kun voivat, sillä vain ne takaavat tarpeeksi vakaat työsuhteen ehdot. Tyypillisiä esimerkkejä näistä maista ovat Etelä-Korea ja Japani, missä jo suuryritysten harjoittelupaikoista käydään erittäin kovaa kilpailua. 

 

- Hallituksen päätös varmasti auttaa mikroyrityksiä työllistämään, mikä on ihan positiivista. Mutta samaan aikaan päätös heikentää 5-19 henkeä työllistävien yritysten houkuttelevuutta suurempiin yrityksiin nähden. Lisäksi hallituksen päätös on vähintään kyseenalainen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Paljon riippuu siitä, miten päätös kirjataan lakiesitykseen, Malinen pohtii.

 

- Suomessa juuri pidennettiin koeaikaa neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Tämä jaksaa aina ihmetyttää, että onhan se vähän kumma, jos ei puolessa vuodessa ennätä päätellä sopiiko työntekijä tehtäväänsä vai ei, Malinen kummastelee.

 

- Sanomattakin on selvää, että nuoret hakeutuvat maantieteellisesti niihin kaupunkeihin, joissa on suurempia työnantajia, eli päätös myös osaltaan kiihdyttää kaupungistumista. Mutta toki tämä on ymmärrettävää, mikäli kaupungistumisen edistäminen on ollut hallituksen tavoitteena, Malinen jatkaa. 

 

Nuorten asema huolestuttaa 

 

Hallitus päätti kehysriihessä myös mahdollistaa alle 30-vuotiaiden, yli kolme kuukautta työttöminä olleiden nuorten työllistämisen määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erillistä syytä. Pro suhtautuu esitykseen kriittisesti.

 

- Perustuslain mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan mm. iän perusteella ilman hyväksyttävää perustetta. Minun mielestäni nuorten työmarkkina-aseman heikentäminen keinotekoisella ikärajalla ei kuulostaa kovin hyväksyttävältä perusteelta, Malinen huokaisee. 

 

- Nuoret ovat jo muutenkin heikommassa asemassa työmarkkinoilla, joten tässä on nyt melkoisia riskejä heidän työuriensa kannalta. Hallituksen tulee esityksensä yhteydessä kiristää sanktioita määräaikaisuuksien ketjuttamisesta, esityksen tasapainottamiseksi, Malinen toteaa.

 

Aktiivimallin korjaukset järkeviä

 

Aktiivimallin aktiivisuustoimiksi lasketaan hallituksen päätöksen mukaan jatkossa myös ammattiliittojen, kuntien ja järjestöjen koulutuksia. Jatkossa aktiivimallin piiriin lasketaan myös kuuden kuukauden omaehtoinen opiskelu työttömyysturvalla. 

 

- Aktiivimallin korjaukset ja TE-toimistojen määrärahojen ja virkailijoiden määrän kasvattaminen ovat oikeansuuntaisia päätöksiä. Kelasta ja työttömyyskassoista tulleiden viestien perusteella aktiivimallin valuviat on korjattava välittömästi, toivottavasti näillä ratkaisuilla tilanteeseen tulee parannus, Malinen toteaa. 

 

- Myös panostukset osaamiseen ja työllisyyteen ovat tervetulleita. Muunto- ja täydennyskoulutuksen lisäyksillä kyetään taklaamaan jossain määrin työvoimapulaa. Seuraavalle hallitukselle jää kuitenkin iso savotta suomalaisen osaamisen turvaamisessa ja kehittämisessä, Malinen päättää.