Destia yt-neuvottelee 60 työpaikasta | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro Uutiset / Lähde: Destian tiedote 14.1.2019

Suomalainen infra- ja rakennusalan yhtiö Destia aloitti yhteistoimintaneuvottelut tiistaina 22. tammikuuta. Yhtiön suunnitelmien mukaan työt voivat loppua noin 60 henkilöltä. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko henkilöstöä, mutta niiden ei arvioida kohdistuvan tuotannossa työskenteleviin työmaahenkilöihin eikä työntekijöihin.

Destia on uudistanut strategiansa vastaamaan paremmin toimintaympäristön muutoksiin. Uuden strategian toteuttamiseksi yhtiö suunnittelee organisaatiorakenteen uudistamista alueellisesta palvelukohtaiseksi. Merkittävän rakennemuutoksen vuoksi yhtiö käynnisti yt-neuvottelut.

Destia tavoittelee uuden strategiansa mukaisesti nykyistä laajempaa roolia toimialan arvoketjussa. Tavoitteena on varmistaa ydinliiketoiminnan kilpailukyky, kansainvälinen kasvu valituilla strategisilla alueilla sekä siirtyminen jalostuneempaan liiketoimintaan ja kaupunkikehitykseen yhdessä kumppaneiden kanssa. Destia kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa. Suomessa infrarakentamisen suhdanteen yhtiö arvioi olevan jatkossa muita Pohjoismaita heikompi.

Yhtiö työllistää noin 1600 henkilöä, joista prolaisia on noin 300 kuuluen Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry:hyn. Suurin osa heistä työskentelee työnjohto-tehtävissä, suunnittelijoina, toimistotehtävissä, assistentteina, palkkahallinnossa, taloustehtävissä sekä hr-tehtävissä.