Ehdotus: Keskusjärjestösopimusten siirtämisestä neuvottelut jo keväällä? | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Ehdotus: Keskusjärjestösopimusten siirtämisestä neuvottelut jo keväällä?

17.2.2017 klo 10:25
|

Palkansaajakeskusjärjestöt STTK, Akava ja SAK ehdottavat, että toimialat voisivat neuvotella keskusjärjestösopimusten siirtämisestä jo keväällä. Järjestöt ovat huolissaan levottomasta syksystä.

Pro Uutiset/PSKJ

Palkansaajakeskusjärjestöt esittävät, että Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n purkamista keskusjärjestösopimuksista käydään jokaisella toimialalla sopimusneuvottelut jo tämän kevään aikana.

Työntekijä- ja työnantajaliitot voisivat yhdessä sopia, että työehtosopimusten nykyisiin keskusjärjestösopimuksiin liittyvät määräykset säilyvät sisällöltään sellaisenaan myös nykyisen työehtosopimuskauden päättymisen jälkeen. Näin syksyn sopimuskierroksella vältettäisiin lisävaikeudet ja mahdolliset työrauhaa vaarantavat tekijät.

Jos EK:n ilmoitus johtuu pelkästä järjestön sääntömuutoksesta, SAK, Akava ja STTK uskovat, että EK:n jäsenliitoilla ei ole halua romuttaa tai edes heikentää eri alojen työehtosopimuksissa olevia keskusjärjestösopimuksiin liittyviä määräyksiä.

Edessä levoton liittokierros?

Järjestöjä on ihmetyttänyt EK:n ilmoituksen ajankohta. Kilpailukykysopimus (kiky) on voimassa ja ensi syksynä edessä on liittokierros. Palkansaajien mielestä tulevalla sopimuskierroksella ei saisi olla vaarantavia tekijöitä, koska maan taloudessa on tapahtumassa odotettu, myönteinen käänne. Järjestöt pelkäävät, että EK:n ilmoitus ei helpota syksyn sopimuskierroksen neuvotteluita.

Keskusjärjestösopimuksilla on merkittävä osa useissa työehtosopimuksissa. Ne ovat olennainen osa sopimustoimintaa myös työehtosopimusten ulkopuolisilla aloilla.

Monilla sopimusaloilla ei ole työehtosopimuksissa omia määräyksiä tai sopimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi koulutukseen tai luottamusmiesten toimintaedellytyksiin. Työehtosopimusten sijaan näitä asioita on siten hoidettu osin keskusjärjestösopimuksilla.