Entä jos työnantaja laistaa eläkemaksuista? | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro Uutiset / Tiina Pelkonen

Pari vuotta sitten Pro-lehti haastatteli Pron nuorten foorumin jäseniä. Haastateltavista yksikään ei erityisemmin luottanut siihen, että saisi joskus työeläkettä.

Prossa on keskusteltu myös naisten miehiä huonommista työeläkkeistä. Prolaisten naisten eläkkeet ovat nimittäin jopa neljänneksen miehiä alhaisemmat, kun erotuksesta on poistettu joukko työuratekijöitä kuten työuran pituus, koulutustausta ja asema työuran aikana.

Mutta siitä, saako ylipäänsä joskus työeläkettä, ei kannata olla huolissaan. Ei myöskään siitä, mitä käy karttumalle, jos työnantaja ei tilitä perimiään eläkemaksuja.

Kehityspäällikkö Mikael Kulikoff Työeläkevakuuttajat TELAsta kertoo, että työntekijä saa kyllä eläkkeensä, jos hän pystyy osoittamaan olleensa työsuhteessa. Jokaisella työnantajalla on vakuuttamisvelvollisuus, ja työeläkettä karttuu kaikesta tehdystä työstä 17 ikävuodesta alkaen.

– Työnantajalla on velvollisuus ottaa vakuutus ja ilmoittaa maksetuista palkoista. Tiedot tallentuvat työeläkejärjestelmiin, Kulikoff sanoo.

Tarkista työeläkeotteesi

Jokainen työntekijä saa omalta työeläkevakuuttajaltaan työeläkeotteen. Siitä voi tarkistaa kaikki työsuhteet ja niistä kertyneet ansiot.

Työeläkelaitokset lähettävät työeläkeotteen 18–67-vuotiaille Suomessa asuville postitse kotiin joka kolmas vuosi. Vuonna 1958 ja sitä ennen syntyneille, jotka eivät vielä ole eläkkeellä, ote lähetetään vuosittain. Oman työeläkevakuuttajansa ja työeläkeotteensa voi tarkistaa myös verkossa osoitteessa tyoelake.fi. Samalla voi halutessaan peruuttaa paperisen työeläkeotteen.

– Jos työeläkeotteesta puuttuu joku työjakso tai ansio, työntekijän kannattaa ottaa yhteys työeläkevakuuttajaansa. Tiedon työntekijöiden te-vakuuttajasta tulee olla jokaisella työpaikalla näkyvillä, Kulikoff neuvoo.

Tiedon saatuaan työeläkevakuuttaja selvittää, mistä on kysymys ja perii eläkemaksut, jotka ovat jääneet tilittämättä. Jos työnantaja on maksukyvytön, se ei vaikuta työntekijän eläkekarttumaan. Työeläkemaksuihin sisältyy osuus, jolla tällaiset tapaukset katetaan. 

Tulorekisteri nopeuttaa päivittymistä

Eläketurvakeskus ETK valvoo, että jokaisen työnantajan tulee ottaa työeläkevakuutus työntekijöilleen. Jos työnantaja on tämän laiminlyönyt, eikä asiaan puuttumisesta huolimatta hoida asiaa kuntoon, ETK ottaa vakuutuksen työnantajan puolesta, ja työeläkeyhtiö, josta vakuutus on otettu, perii työnantajalta vakuutusmaksut.

Mikael Kulikoffin mukaan työnantajat hoitavat vakuuttamisvelvoitteensa pääsääntöisesti hyvin.

– Laiminlyöntejäkin on, ja niiden määrä on pysynyt suunnilleen samana kahdeksan viime vuoden aikana.

Eläketurvakeskuksen valvonta ei julkaise tietoja siitä, millä toimialoilla laiminlyönnit ovat yleisimpiä. Mutta harmaan talouden torjunnassa on tunnistettu pimeän työvoiman käytön olevan yleisempää työvoimavaltaisilla aloilla kuten rakennus-, ravintola-, siivoustoimialoilla sekä työvoiman vuokrausalalla.

Tähän asti eläkekarttuman on voinut nähdä ehkä vasta vuoden kuluttua siitä, kun palkka on maksettu. Vuoden 2019 alusta tulorekisteri muuttaa tilanteen.

Työnantajan on ilmoitettava tiedot palkanmaksusta viiden päivän sisällä tulorekisteriin, josta ne välitetään automaattisesti tiedon käyttäjille kuten työeläkevakuuttajille ja verottajalle. Tiedot näkyvät sen jälkeen myös sähköisellä työeläkeotteella.