Esitys työaikalaiksi vaarantaa työmarkkinakierroksen edellytykset | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Esitys työaikalaiksi vaarantaa työmarkkinakierroksen edellytykset

1.9.2017 klo 08:30
|

Esitys uudeksi työaikalaiksi on epäonnistunut. Lakiesitys on liian tulkinnanvarainen ja lisäksi ristiriidassa työturvallisuuslain kanssa.

 

– Pelkään pahoin, että tämä lakiesitys kaikessa epämääräisyydessään sabotoi syksyn neuvottelukierroksen jo ennen kuin neuvottelut ehtivät kunnolla edes alkaa, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa.

Pro Uutiset/Pron tiedote 1.9.2017

Uuden työaikalain valmistelu on päättynyt. Ammattiliitto Pron näkemyksen mukaan uusi lakiesitys on jätetty keskeiseltä sisällöltään liian tulkinnanvaraiseksi. Tämä vaikeuttaa merkittävästi syksyllä alkavaa työmarkkinakierrosta. Lakiesityksen epämääräinen soveltamisalaesitys saattaa osaltaan estää uusien työehtosopimusten allekirjoittamisen ennen lain hyväksymistä eduskunnassa. Lakiesityksestä ei sen tämän hetkisessä muodossa käy selkeästi ilmi esimerkiksi se, ketkä jäävät jatkossa kokonaan työaikalain ulkopuolelle.

– Pelkään pahoin, että tämä lakiesitys kaikessa epämääräisyydessään sabotoi syksyn neuvottelukierroksen jo ennen kuin neuvottelut ehtivät kunnolla edes alkaa, tuhahtaa Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Lausuntokierroksella ollut esitys jättää oven auki sille, että asiantuntijat jäävät työaikalain ulkopuolelle. Tämä tarkoittaisi pahimmillaan sitä, että jatkossa asiantuntijoiden työaikaa ei enää seurattaisi. Silloin asiantuntijatehtävissä toimiville maksettaisiin vain peruspalkka, eikä esimerkiksi ylitöistä tai ilta- ja yötöistä saisi enää korvauksia.

Työajan seuranta on työsuojelua

– Lakiesityksen epäselvyydet soveltamisalan osalta tarkoittavat esimerkiksi sitä, että työntekijällä ei välttämättä olisi enää oikeutta työaikasuojeluun. Tämä ei yksinkertaisesti käy. Työturvallisuuslaki edellyttää työajasta johtuvaa kuormituksen seurantaa, ei ole mitään perustelua sille miksei tämä koskisi asiantuntijatyötä myös jatkossa, Malinen toteaa.

Lakiesitys lisäisi joustoja työajan järjestelyyn. Ammattiliitto Pro suhtautuu positiivisesti joustojen lisäämiseen työelämässä. Uudistuksissa tulisi kuitenkin huomioida myös työntekijän tarve levolle ja palautumiselle.

– Työelämän muuttuessa myös lakeja tulee uudistaa. Mutta tässä lakiesityksessä vain heikompi osapuoli joustaa. Lakiesityksen joustojen hintana on valitettavasti työntekijöiden oikeuksien ja suojelun heikentäminen, Malinen toteaa.

– Pron kanta lakiesitykseen on yksiselitteinen: laki on palautettava valmisteluun. Tilanne, jossa laissa ei määritellä selkeästi soveltamisalaa ja joka on ristiriidassa työturvallisuuslain kanssa, on täysin kestämätön. Näin torsoksi jäänyttä esitystä ei pitäisi viedä eduskunnan käsittelyyn, Malinen tiivistää.  

Työajasta aiemmin

3.5.2017 ProStoori: Työaikalain pitää suojella asiantuntijoitakin