EU haluaa lisää työssä käyviä naisia | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Teksti Pro Uutiset/Jaana Pohja

Euroopan unioni pyrkii kasvattamaan naisten työllistymistä kodin ulkopuolelle.

Erityinen huoli EU:lla on naisten työllistymisestä, kun koko Eurooppaa ravistellut talouskriisi pysäytti viime vuosikymmenen jatkuneen naisten rynnistyksen työelämään.

EU:n talousalueella sekä naiset että miehet ovat maksaneet rahanmarkkinoiden myllerryksen seurauksista kallista hintaa työttömyytenä, mutta vain naisten työllistyminen on ollut EU:n tilastolaitoksen mukaan laskusuunnassa taantumasta lähtien.

Lastenhoito kulusta investoinniksi

Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa muun muassa työllisyysasioita käsittelevän erityisjaoston puheenjohtaja Leila Kurki muistuttaa Naistenpäivä-kirjoituksessaan, että naisten jääminen kotiin vaikuttaa kielteisesti koko kansantalouteen, kun heidän taitonsa ja työpanoksensa jää käyttämättä.

Kurki huomauttaa, että varsinkin yksinhuoltajaäidit tarvitsevat tukea voidakseen käydä työssä.

– Päivähoito, kotiapu sekä vanhusten ja vammaisten tukipalvelut sekä joustavat työaikajärjestelyt ovat välttämättömiä, jotta töihin voi ylipäätään lähteä.

– Valtiovallan tulisi nähdä lastenhoito investointina, ei kuluna. Tutkimukset ovat selvästi osoittaneet, että työssäkäyvät äidit maksavat kustannukset omana elinaikanaan takaisin ansioidensa ja verojen kautta, Kurki korostaa.

 Faktat

• Yksinhuoltajista yli 80 prosenttia on naisia.

• He ovat muita todennäköisemmin työttömiä tai matalapalkkaisessa ja epävarmassa työssä.

• Pienet ja epäsäännölliset ansiot merkitsevät pientä eläkettä, mikä puolestaan kasvattaa naisten köyhyysriskiä vanhuusiällä.

Lähde: Euroopan talous- ja sosiaalikomitean erityisjaoston puheenjohtaja Leila Kurki.