G4S Cash Solutions rikkoi yt-lakia – 300 000 euron hyvitykset irtisanotuille | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

G4S Cash Solutions rikkoi yt-lakia – 300 000 euron hyvitykset irtisanotuille

27.11.2015 klo 15:10
| |

G4S Cash Solutions Oy:ssä käytiin vuonna 2012 yhteistoimintaneuvottelut, joiden sisällöstä ei annettu riittävästi tietoa edes neuvottelijoille. Hovioikeus tuomitsi yrityksen lähes 300 000 euron korvauksiin 33 irtisanotulle.

Pro Uutiset

Turvayhtiö G4S Cash Solutions Oy joutuu maksamaan lähes 300 000 euron hyvitykset irtisanotuille työntekijöille yt-lain rikkomisesta.  Helsingin hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden päätöksen.

Pron finanssisektorin johtaja Antti Hakala pitää irtisanottujen saaman korvauksen tasoa merkittävänä. Hovioikeus tuomitsi G4S maksamaan yt-lain mukaista hyvitystä yli 10 vuotta työsuhteessa olleille 10 000 euroa ja alle 10 vuotta työsuhteessa olleille 7 000 euroa.

- Toivon, että pitkään jatkunut oikeusprosessi päättyy vihdoin tähän, finanssisektorin johtaja Hakala toteaa.

G4S Cash Solutions Oy:ssä käytiin yhteistoimintaneuvottelut alkuvuonna 2012. Neuvottelujen jälkeen työnantaja irtisanoi 33 työntekijää.

Yhtiöllä on mahdollisuus hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta 18.1.2016 mennessä, joten siihen asti tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Kaikki oli salaista yt-neuvotteluissa

Turvayhtiön ensimmäisessä yt-neuvottelussa vuonna 2012 oli sovittu aikataulusta, missä kutakin aluekohtaista yksikköä käsiteltäisiin. Yhtiö kertoi jokaisen alueen suunnitelmat vasta neuvottelujen kuluessa, jolloin neuvottelijoiden oli mahdotonta valmistautua neuvotteluihin etukäteen. 

Pääluottamusmiehet ilmoittivat jo toisessa neuvottelussa, että yhtiö ei noudata yt-lakia, koska heille ei annettu riittäviä tietoja aluekohtaisista suunnitelmista. 

Yritys ilmoitti lähes kaikki yt-neuvotteluissa käsitellyt asiat salaisiksi. Niistä ei saanut neuvottelujen aikana keskustella alueilla olevien luottamusmiesten ja työntekijöiden kanssa. 

Helsingin hovioikeus totesi saman kuin Vantaan käräjäoikeus aiemmin. Yhtiö oli toiminut tietojen antamisessa yt-lain vastaisesti. Neuvottelijoilla ei ollut mahdollisuutta pitää yhteyttä alueen luottamusmiehiin ja työntekijöihin.

Oikeudenkäyntikulujen ja viivästyskorkojen myötä korvaussumma nousee yli 400 000 euroon.  Oikeudenkäyntikulut olivat yhteensä kaikkiaan yli 100 O00 euroa. 

G4S Cash Solution hoitaa pankin, kaupan ja julkisen sektorin organisaatioiden arvokuljetus-, rahankäsittely- sekä varastointipalveluja.