Hei, me mennään naimisiin! | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Hei, me mennään naimisiin!

1.3.2017 klo 06:55
|

Jatkossa kaikkia avio- ja avopareja kohdellaan sukupuolesta riippumatta yhdenvertaisesti. Avioliittolain muuttuminen on erinomainen hetki tarkastella työpaikan käytäntöjä.

Pro Uutiset

Avioliittolain muuttuminen on erinomainen hetki tarkastella työpaikan käytäntöjä. Kohtelevatko työpaikan ohjeistukset ja käytännöt kaikkia työntekijöitä yhdenvertaisesti? Ovathan yrityksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat kunnossa?

Huomiota on hyvä kiinnittää myös työpaikan ilmapiiriin.  

– Jokainen vastaa omasta käytöksestään työkaverina. Tämän lisäksi esimiehellä on erityinen vastuu työpaikan ilmapiiristä ja siitä, että syrjimistä ei sallita, työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtoranta Ammattiliitto Prosta.

Jatkossa kaikkia avio- ja avopareja kohdellaan sukupuolesta riippumatta yhdenvertaisesti.

– Ammattiliitto Pron mielestä tämä on merkittävä askel eteenpäin kohti yhdenvertaisempaa työelämää ja Suomea, toteaa työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Lehtoranta.

Vihkivapaa kuuluu kaikille

Työehtosopimuksissa vihkipäivän vapaaseen liittyvät määräykset laajenevat koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pariskuntia.

Suomessa solmitussa rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla on oikeus muuttaa suhteensa avioliitoksi.  Rekisteröityä parisuhdetta ei ole kuitenkaan pakko muuttaa avioliitoksi, vaan vanhat rekisteröidyt parisuhteet voivat jäädä voimaan parin niin halutessa. Uusia rekisteröityjä parisuhteita ei kuitenkaan ole mahdollisuus solmia. Tämä tarkoittaa, että työehtosopimuksissa olevat viittaukset parisuhteen rekisteröintipäivän vapaaseen voidaan jatkossa poistaa.

Perhevapaat muuttuvat

Avioliittolain muutos muutti useita muita lakeja ja se vaikuttaa myös vanhempain- ja perhevapaiden määräytymiseen ja muihin sosiaalietuuksiin. Vanhempain- ja isyysrahaoikeus ei esimerkiksi jatkossa edellytä parisuhteen rekisteröintiä ja perheen sisäistä adoptiota.

Lapsen syntymän yhteydessä äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla on oikeus vanhempain- ja isyysrahaan samoin perustein kuin äidin miespuolisella puolisolla. Samoin jatkossa lapsen hoivasta vastaava isä, joka ei elä lapsen äidin kanssa, on oikeutettu vanhempain- ja isyysrahaan.

Oikeus adoptioon laajenee

Avioliittolain uudistuksen myötä tulee mahdolliseksi, että samaa sukupuolta oleva pari adoptoi lapsen yhdessä. Perhe on oikeutettu perhevapaisiin samoin edellytyksin kuin lapsen adoptoinut eri sukupuolta oleva pari.

– Työehtosopimuksissa perhe-etuudet tuleekin tulkita vanhentuneista nimityksistä huolimatta sukupuolineutraalisti, silloin kun on tarvetta, Lehtoranta toteaa.

Esimerkiksi naisella voi olla oikeus palkalliseen isyysvapaaseen ja työehtosopimuksessa sovitut palkalliset adoptiolomat koskevat myös samaa sukupuolta olevia vanhempia.

Avoliitto vaikuttaa yhä useampiin etuuksiin

Tasa-arvoinen avioliitto muuttaa myös avoliiton käsitteen.

– Samaa sukupuolta olevia avopareja kohdellaan jatkossa samalla tavalla kuin eri sukupuolta olevia avopareja.

Tämä vaikuttaa sosiaalietuuksien, kuten lastenhoidon tukien tai asumisen tukien määrään.

Avopuolison lapsesta korotus työttömyyspäivärahaan

Työttömyysetuuteen voi saada lapsikorotuksen myös samaa sukupuolta olevan avopuolison lapsesta. Toisaalta työttömyysetuudesta voidaan vähentää puolison saama kotihoidontuki. Kaikkien samaa sukupuolta olevien Kelan etuuksia saavien avoparien tulee ilmoittaa asiasta Kelalle ja työttömyyskassalle.

Sateenkaariperheiden asemassa on edelleen parannettavaa, toisen äidin äitiyden vahvistaminen edellyttää edelleen perheen sisäistä adoptiota. Eduskunnassa käsiteltävänä oleva kansalaisaloite äitiyslaista mahdollistaisi äitiyden vahvistamisen tunnustamalla. Samoin translaki odottaa edelleen uudistamistaan.

Mistä saa lisätietoa?

Kelan tiedote kertoo, kuinka sateenkaariperheiden etuudet muuttuvat 1.3.2017.

Sateenkaariperheet ja Seta ovat koonneet nettiin tietopaketin avioliittolain mukanaan tuomista muutoksista avioliittoon astuvien, rekisteröidyssä parisuhteessa olevien, avoparien ja perheiden arkeen.