Hyvä johtaminen lisää kannattavuutta | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Hyvä johtaminen lisää kannattavuutta

12.6.2019 klo 09:00
| |

– Johtaminen ja johtajuus vaikuttavat voimakkaasti henkilöstötuottavuuteen. Työhyvinvointi tulisi huomioida jo yrityksen johdon strategiatyössä ja sitä kautta esimiesten ja henkilöstön koulutuksessa, kehityskeskusteluissa ja työaikajärjestelyissä, toteaa Pron sopimusalavastaava Roni Jokinen.

Pro Uutiset / Lähde: Teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolten selvitys

Hyvä johtaminen ja esimiestyö lisäävät selkeästi yritysten kannattavuutta, selviää teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolten selvityksestä. Kannattavuudessa voi olla jopa useiden prosenttiyksiköiden eroja johtamisesta riippuvista syistä. Hyvällä johtamisella on myönteinen vaikutus myös työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen.

Johtaminen on kokonaisvaltainen kysymys

Henkilöstön työhyvinvointiin ja tuottavuuteen vaikuttivat selvityksen mukaan oikeudenmukainen kohtelu, terveys, työjärjestelyt, voimavarat ystäviin ja harrastuksiin, esimiehen antama tuki sekä luottamus työnantajaan. Tämä osoittaa, että henkilöstön johtaminen on hyvin kokonaisvaltainen kysymys.

Ammattiliitto Pron teknologiateollisuuden sopimusalavastaava Roni Jokinen allekirjoittaa selvityksen tuloksen.

– Johtaminen ja johtajuus vaikuttavat voimakkaasti henkilöstötuottavuuteen. Työhyvinvointi tulisi huomioida jo yrityksen johdon strategiatyössä ja sitä kautta esimiesten ja henkilöstön koulutuksessa, kehityskeskusteluissa ja työaikajärjestelyissä.

Työkaari kantaa teknologiateollisuudessa

Teknologiateollisuuden liitot käynnistivät Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia -hankkeen. Hanke tähtää työpaikoilla yhdessä tehtävään työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseen. 

Johtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja tuottavuutta sekä yrityksen kannattavuutta selvitettiin 35 yrityksessä, jotka ovat lähteneet hankkeeseen eri puolilta maata. Näkemyksiä kerättiin yrityksissä laajasti kaikilta henkilöstöryhmiltä. Selvityksen teki tutkija Ossi Aura.

Selvitys on osa hanketta, jolla määritellään mukana olevien yritysten kehittämiskohteet, joihin hankkeen aikana keskitytään. Uusi selvitys tehdään hankkeen loppuvaiheessa noin kahden vuoden kuluttua.