Irtisanomisperustetta koskeva muutos voimaan heinäkuun alussa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Irtisanomisperustetta koskeva muutos voimaan heinäkuun alussa

4.6.2019 klo 09:00
|

Heinäkuun alussa tulee voimaan irtisanomisperustetta koskeva muutos eli niin sanottu irtisanomislaki. Pron lakimies Pia Ahonen kertoo, miten muutos vaikuttaa palkansaajiin.

Pro Uutiset

Heinäkuun alussa tulee voimaan irtisanomisperustetta koskeva muutos eli niin sanottu irtisanomislaki. Miten tämä vaikuttaa palkansaajiin, Pron lakimies Pia Ahonen?

– Lakimuutoksen todelliset vaikutukset jäänevät vähäiseksi, koska jo ennen lakimuutosta ”työnantajan olosuhteet kokonaisuudessaan” -kirjaus on ollut yksi kokonaisarvioinnissa huomioita tekijä. Epävarmuutta muutos kuitenkin aiheuttaa.

Työntekijöiden lukumäärä huomioitava irtisanomisperustetta arvioidessa

Irtisanomisperusteen kokonaisarvioinnissa työntekijöiden lukumäärä olisi huomioitava irtisanomisperustetta arvioitaessa. Muutoksella varmistetaan, että työnantajan pieni koko saa riittävän painoarvon.

– Muutos ei vaikuta kiellettyihin irtisanomisperusteisiin tai työnantajalle säädettyyn varoituksenantovelvollisuuteen. Se ei myöskään vaikuta työnantajan velvollisuuteen selvittää, voidaanko irtisanominen välttää tarjoamalla työntekijälle muuta työtä, selventää Ahonen.

Muutoksia työttömyyspäivärahaan

Muutoksia tulee työttömyyspäivärahaan irtisanomistilanteessa. Jos työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijän henkilöön liittyvästä syystä, korvaukseton määräaika tai niin sanottu karenssi on 60 päivää entisen 90 päivän sijaan.

– Jos työsuhteen jäljellä oleva kesto olisi ollut enintään viisi päivää, korvaukseton määräaika on nykyistä vastaavasti 30 päivää, selventää Ahonen.

Ole epäselvässä tapauksessa yhteydessä omaan luottamusmieheen tai liittoon.