Kansalaiset sakottaisivat työnantajaa työsuhderikkomuksista | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro Uutiset/lähde: SAK

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta haluaa sakottaa työnantajia muun muassa maksamatta jääneistä ylityökorvauksista.

Sama koskee esimerkiksi rästiin jääneitä palkkoja, lomarahoja sekä työehtosopimuksiin perustuvia lisiä, kertoo SAK:n tuore kyselytutkimus.

Tätä nykyä laki määrää sopimuksia rikkoneen työnantajan maksamaan työntekijälle mahdollisen oikeuskäsittelyn jälkeen vain palkka- ja muut työsuhteeseen liittyvät saatavat.

Rangaistuksia työntajalle ei rikkomuksista tule, joten kansalaisten mielestä rötöstelevät yritykset pääsevät tällaisissa tilanteissa kuin koira veräjästä.

Nuorilla iso luotto ay-toimintaan

Valtaosa kansalaisista eli 79 prosenttia pitää ammattiliittoon liittymistä vähintäänkin melko tarpeellisena. Alle 25-vuotiaista näin ajattelee 74 prosenttia ja 25–34-vuotiaista peräti 81 prosenttia.

Tyytyväisimpiä ay-liikkeen toimintaan ovat SAK:laiset työntekijät ja STTK:laiset toimihenkilöt. SAK:laisista 71 prosenttia ja STTK:laisista 70 prosenttia ajattelee, että ay-liike toimii jäsentensä kannalta vähintään melko hyvin.

Vain yksi kuudesta SAK:n teettämään kyselyyn vastanneesta haluaisi vähentää ammattiyhdistysliikkeen vaikutusvaltaa yhteiskunnassa. Kolmanneksen mielestä ay-liikkeellä on sopivasti vaikutusvaltaa. Kolmannes taas on sitä mieltä, että sitä pitäisi lisätä.

 Palkoista sopiminen paikallisesti ei innosta

Reilu enemmistö nuorista eli 60 prosenttia toivoo, että keskustelut palkkaraameista käydään liittotasolla.

Kun tarkastelu laajenee muihin ikäryhmiin, kysely osoittaa, että yli puolet kansalaisista haluaa ammattiliiton neuvottelemaan tilinauhansa suuruudesta.

Itse palkastaan neuvottelisi kolmasosa eli 34 prosenttia suomalaisista. SAK:laisten joukossa luku oli 19 prosenttia.

Vain johtavassa asemassa olevista enemmistö, 54 prosenttia, haluaa sopia korotuksensa itse. Kuitenkin myös heistä lähes 30 prosenttia toivoo saavansa neuvotteluihin apua ammattiliitolta tai henkilöstön edustajalta.

TNS Gallup selvitti toukokuussa SAK:lle kansalaisten suhtautumista työelämään, ammattiliittoihin ja työmarkkinoiden sopimustoimintaan. Kyselyyn vastasi 1 258 suomalaista.

Muuta aiheeseen liittyvää

Tiivistelmä SAK:n kyselytutkimuksesta (SAK 31.5.2011)