Kemian työehdoista neuvottelutulos toimihenkilöille | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Kemian työehdoista neuvottelutulos toimihenkilöille

7.11.2017 klo 12:18
|

– Neuvottelut sujuivat, vaikka lähtökohdat olivat haastavat. Keskusjärjestösopimusten irtisanominen ja työsopimuslain muutokset eivät mitenkään edistäneet tes-neuvottelujen kulkua, toteaa kemian sopimusalavastaava Taru Reinikainen  Prosta.

Pro Uutiset

Ammattiliitto Pro ry ja Kemianteollisuus ry pääsivät tänään neuvottelutulokseen työehtosopimusneuvotteluissa. Työehtosopimus määrittelee noin 9 000 henkilön työehdot.

Sopimus tulee voimaan, kun liittojen hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen.

– Neuvottelut sujuivat, lähtökohdat olivat haastavat. Keskusjärjestösopimusten irtisanominen ja työsopimuslain muutokset eivät mitenkään edistäneet neuvottelujen kulkua, toteaa kemian sopimusalavastaava Taru Reinikainen Prosta.

Prosta neuvotteluihin osallistuivat puheenjohtaja Jorma Malinen, teollisuussektorin johtaja Anssi Vuorio, kemianalan sopimusalavastaava Taru Reinikainen sekä kemianalan neuvottelukunnan puheenjohtaja Pirkko Takkinen ja varapuheenjohtaja Kalle Leinonen.

Nykyinen Kemianalan toimihenkilösopimus päättyy 30.11.2017. 

Mitä sovittiin?

Neuvottelutulos sisältää sekä tekstimuutoksia että palkkaratkaisun kahdelle vuodelle. 

– Uudessa työehtosopimuksessa hälytysluonteisen työn määräyksiä kehitettiin ja puhelinohjeita päivitettiin, kertoo kemian sopimusalavastaava Taru Reinikainen Ammattiliitto Prosta. 

– Myös tavoitellut palkankorotukset sekä tessin laadullinen kehittäminen toteutuvat, Reinikainen toteaa.

Varaluottamusmiehen osallistumis- ja tiedonsaantioikeutta parannettiin.  Työehtosopimukseen saatiin kirjauksia, jotka liittyvät tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä ikääntyvien jaksamiseen. Korvaavan työn käytäntöjä täsmennettiin.

Kemian työhyvinvointiohjelma Hyvää huomista jatkuu.  

Sopimus on kolmevuotinen

Uusi sopimus on voimassa 1.12.2017–30.11.2020. Sopimuksen viimeiset 12 kuukautta ovat irtisanottavissa, jos osapuolet eivät syyskuussa 2019 pääse sopimuksen viimeisen 12 kuukauden toteuttamisesta.

Palkkaratkaisu pitää sisällään paikallisesti sopimalla toteutettavat 1,6 % palkankorotukset sekä vuosille 2018 että 2019. Mikäli paikallista ratkaisua ei synny, palkkoja korotetaan kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana yhteensä 3,2 prosenttia liittojen sopimalla tavalla.

Ensimmäisen kerran palkkoja korotetaan 1.2.2018 ja toisen kerran 1.2.2019. Sopimuskauden viimeisen 12 kuukauden kustannusvaikutus neuvotellaan syyskuun 2019 loppuun mennessä.

 

Lue lisää:

Työsopimuslaki heikensi vuoden 2017 alussa irtisanotun ja pitkäaikaistyöttömän asemaa.

EK irtisanoi keskusjärjestösopimukset helmikuussa 2017. 

17.2.2017 Ehdotus: keskusjärjestösopimusten siirtämisestä neuvottelut jo keväällä