Kotihoito jättää jäljet äidin uraan | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Kotihoito jättää jäljet äidin uraan

7.6.2018 klo 10:12
|

Kotihoidon tuen hyödyntäminen näyttäytyy huonona ennusteena äitien urille. 
– Parhaiten urakehitystä tasasivat yhteinen vastuu lapsista sekä jaetut perhevapaat, toteaa tasa-arvoasiantuntija Lehtoranta.

Pro Uutiset

 

Lasten kotihoidon tuki vähentää äitien työllisyyttä sekä pidentää lasten kotihoitojaksoja. Nämä tulokset selviävät Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkaisemasta, Tuomas Kososen ja Kristiina Huttusen toteuttamasta tutkimuksesta.

 

Tutkimus hyödyntää kotihoidon tukeen maksettavien kunnallisten lisien aiheuttamaa vaihtelua kotihoidon tuen määrissä. Tuloksissa käy ilmi, että kotihoidon tuen maksettu määrä on yhteydessä lasten kotihoitojaksojen pituuteen. Kotihoito voi näyttäytyä käänteisenä vaihtoehtona työllistymiselle.
 

Kotihoidon tuki hidastaa naisten työhön paluuta?

Ammattiliitto Pron työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtoranta pitää erikoisena sitä, että yli 40 prosenttia kunnista maksaa kuntalisää vain työssä olleille tai päätoimisille opiskelijoille. Hänen näkemyksensä mukaan tämä ilmeisesti vain kuntien säästöihin tähtäävä kohdentaminen hidastaa erityisesti naisten työhön paluuta.

–  Kannattaa myös muistaa, että eniten pitkiä kotihoitojaksoja käyttävät ne naiset, joilla ei ole työtä johon palata. THL:n tutkimuksen mukaan kotihoidon tukea pitkään käyttävillä äideillä on usein vähän koulutusta ja heikko työmarkkina-asema.

Aiemmissa lasten kotihoitojaksoja sekä äitien työllisyyttä tarkastelleissa tutkimuksissa on kuitenkin tavoitettu myös toista näkökulmaa edustavia tuloksia. Esimerkiksi Sirpa Weckströmin väitöskirjan mukaan monet suomalaisäidit eivät itse koe pitkänkään kotihoitojakson heikentävän mahdollisuuksia työelämässä. Kotihoitojaksoja selittävät syyt ovat myös moninaisia.

– Myös hoivaihanteilla ja stereotypioilla on merkitystä perheiden valinnoissa. THL:n tutkimuksen mukaan kaksivuotiasta kuopusta hoitavat kotona todennäköisemmin äidit, jotka ajattelevat, että pienten lasten äitien kuuluu olla kotona. Kotihoidon tuen saajista miesten osuus on vain noin seitsemän prosenttia, Lehtoranta muistuttaa.

Ratkaisuna yhteinen vastuu lastenhoidosta

Äitien työllistymiseen liittyviin ongelmiin tasa-arvoasiantuntija pitäisikin mahdollisena ratkaisuna vanhempainvapaiden yhdenvertaista jakautumista.

– Parhaiten naisten ja miesten palkkoja ja urakehitystä tasaisivat yhteinen vastuu jälkikasvusta ja jaetut perhevapaat.

Tutkimus tarkastelee lasten kotihoidon tuen erilaisia vaikutuksia äitien työllisyyteen ja lasten kehitykseen. Tutkimus on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston tukemaa Taidot Työhön -hanketta, joka tutkii esimerkiksi koulutukseen sekä työelämään liittyviä ilmiöitä.