Kuusi tärppiä uuteen työaikalakiin | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro Uutiset

Uuden työaikalain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 eli reilun vuoden kuluttua. Kysyimme Pron lakimies Pia Ahoselta, mitä jokaisen palkansaajan on siitä hyvä tietää.

1. Soveltamisala laajenee

Lain soveltamisala laajenisi myös kotona tai kiinteän työpaikan ulkopuolella tehtävään työhön. 

– Edelleenkin ylin johto jäisi lain ulkopuolelle, kertoo Ahonen.

2. Joustotyö tuo lisää vapautta

Ajasta ja paikasta riippumattomassa työstä voidaan sopia lisää vapauksia työajan sijoitteluun, työntekemispaikkaan ja työajan seurantaan.

– Sopimus mahdollistaa myös sunnuntaityön tekemisen ilman erityisiä korvauksia. Joustotyötä tekevien kanssa voitaisiin sopia myös ylitöiden maksamisesta erillisenä kuukausikorvauksena. Sopimuksesta olisi aina mahdollisuus myös irtautua, summaa Ahonen.

3. Mahdollisuus työaikapankkiin kaikilla työpaikoilla

Työaikapankista voitaisiin sopia kaikilla työpaikoilla. Siitä on aina sovittava kirjallisesti.

– Jos työpaikan työaikapankki perustuu työehtosopimukseen, noudatetaan sen määräyksiä, kertoo Ahonen.

4. Lisää vapauksia sopia liukumista

Liukumista sopimiseen tulisi lisää vapauksia liukuma-ajan noustessa neljään tuntiin ja liukumakertymän noustessa 60 tuntiin.

– Liukumien avulla työpäivän voisi myös jakaa kahteen osaan. Kertynyt vapaa-aika on pyrittävä antamaan kokonaisina vapaapäivinä, kertoo Ahonen.

5. Enimmäistyöaika pitenisi hieman 

Jatkossa seurattaisiin ylityön enimmäismäärän sijasta kokonaistyöaikaa. Ahosen mukaan enimmäistyöaika saisi olla keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden aikana ja pitäen sisällään myös hätätyön sekä aloittamis- ja lopettamistyöt.

6. Jakso- ja yötyöaloja tulisi lisää 

Lisäksi tilapäinen yötyö olisi aina sallittua. Uusina aloina jaksotyön piiriin tulisi turvallisuusalan töitä (ei kuitenkaan vartiointiala), yötyötä vaativia tietoliikennepalveluita sekä ensihoito- ja pelastustoimi.

– Toisaalta yövuorojen määrä rajoitettaisiin viiteen peräkkäiseen vuoroon ja vuorokausilevon enimmäismäärätuntimäärä nostetaan 9 tunnista 11 tuntiin, Ahonen summaa.

Kirjaukset löytyvät omasta tessistä

Keskeisimmät työaikaa koskevat kohdat löytyvät jatkossakin omasta työehtosopimuksestasi.

– Työpaikalla tapahtuvien sopimismahdollisuuksien lisääntymiseen kannattaa henkilöstön edustajien jo kuitenkin varautua.