Laskuri arvioi perhevapaan vaikutuksen eläkkeeseen | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Laskuri arvioi perhevapaan vaikutuksen eläkkeeseen

9.1.2020 klo 08:59
|

Uudella laskurilla voi arvioida eripituisten perhevapaajaksojen eläkevaikutusta ja verrata eläkekertymää vastaavalta ajalta työstä karttuvaan eläkkeeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Eläketurvakeskus, Kela

Lapsenhoitoajalta kertyy vanhemmalle eläkettä hänelle maksetun äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan tai kotihoidon tuen ajoilta. Laskurilla voi arvioida perhevapaiden jakamista myös eläkkeiden näkökulmasta. Molemmat vanhemmat laskevat eläkekarttuman omalta osaltaan.

– Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta kertyy eläkettä lähes samalla tavalla kuin työssä ollessa, pitkät kotihoidontukijaksot madaltavat eläkettä, sanoo erityisasiantuntija Suvi Ritola Eläketurvakeskuksesta.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana työeläke kertyy ansioiden mukaan siten, että vanhempainetuuden perusteena oleva vuositulo korotetaan 21 prosentilla. Vuodesta 2005 alkaen kotihoidon tuen ajalta on karttunut valtion varoin kustannettavaa eläkettä. Eläke kertyy tällöin kiinteän euromäärän mukaan (etuuden peruste 757,14 euroa/kk vuoden 2020 tasossa).

Perhevapaiden epätasainen jakautuminen vaikuttaa sukupuolten eläke-eroihin

Sukupuolten eläke-erot -hankkeen tavoitteena on herättää keskustelua naisten ja miesten välisistä eläke-eroista ja lisätä kansalaisten ja päättäjien tietämystä eläke-erojen syistä. Perhevapaiden epätasainen jakautuminen vaikuttaa eläke-erojen syntyyn. Eläke-erojen taustalla on myös muita tekijöitä.

Laskuri työeläke.fi-palvelussa